Wij zijn actief

Het bestuur van de Stichting Kansrijk Berghuizen telt zeven leden. Zij komen eens in de twee maanden bij elkaar om actuele thema’s en ideeën te bespreken en de voortgang van actiepunten vast te stellen. Indien nodig worden adviseurs geraadpleegd of worden met deze mensen bijeenkomsten belegd en zo ook met clubs, straten, organisaties of wijkbewoners. Kansrijk werkt met een wijkvisie, die periodiek wordt geactualiseerd.

Het bestuur van de Stichting Kansrijk Berghuizen bestaat uit: Voorzitter vacant, Felix Nijland secretaris, Jan Hofsteenge penningmeester, Wim Olde Kalter lid, Gerald Velthuis lid, Hennie Maartens lid, bestuurslid vacant.

Contact: kansrijkberghuizen@gmail.com of via het secretariaat 06 – 57 64 23 03.

Voorzitter vacant

Felix Nijland

Jan Hofsteenge

Wim Olde Kalter

Gerald Velthuis

Hennie Maartens

Vacant

Initiatiefgroep groen; contactpersoon: Harry Roeloffzen h.roeloffzen@gmail.com / 06 – 10 34 07 56

Initiatiefgroep kunst; contactpersoon: Harrie Nijland harrie.nijland@outlook.com / 06 – 23 57 74 32

Denktank Zuid-Berghuizen; contactpersoon: Joffrey Bloemen joffreybloemen@hotmail.com / 06 – 41 24 11 93

Initiatiefgroep zwerfafval;

Initiatiefgroep Burgemeester Wallerstraat;

Wijkpostbodes: Hans Dirckinck hjgdirckinck@gmail.com / 06 – 83 65 92 46