Zoek
Zoek

Kansrijk

De Stichting Kansrijk Berghuizen is opgericht in de zomer van 2017 door betrokken wijkbewoners. Kansrijk is geen wijkraad in de oude zin van het woord. De stichting haakt namelijk in op de in deze tijd actuele participatiegedachte, waarin straten, buurten en wijken actief en vroegtijdig meedenken over hun woonomgeving. De doelstelling van Kansrijk is heel eenvoudig: de wijk nog iets mooier en beter maken.

Vervangende foto balk bovenin onder Kansrijk

De gemeente Oldenzaal voert als beleid dat meedenken vanuit de bevolking belangrijk is. In het bestuur van Kansrijk zitten betrokken wijkbewoners, die Zuid-Berghuizen en haar inwoners als geen ander kennen. Clubs en organisaties werken samen, niet meer in hokjes. Het verbinden van partijen is voor Kansrijk belangrijk.

Projecten waar aan wordt gewerkt of waarin Kansrijk probeert de voortgang te bespoedigen zijn onder meer de herontwikkeling van de locatie Mariakerk (met ontwikkelaar Jouw Wonen), het weren van het doorgaande verkeer op de Burgemeester Wallerstraat en het daartoe realiseren van een dorpsplein tussen kerk en winkelcentrum, woningbouw op de inbreidingslocaties Reigerstraat en J.H. Molkenboerstraat, het verbeteren van de parkpaden en het aanbrengen van verlichting, het oprichten van een prikploeg voor zwerfafval en het meer betrekken van nieuwe inwoners in appartementencomplexen of de nieuwe woongebieden in stadsdeel Stakenbeek. Dat kan het beste door ontmoeting. De initiatiefgroepen groen en kunst  zetten zich in voor meer en mooier groen en bijvoorbeeld muurschilderingen, een poëzieroute of een waterkunstwerk in de Stakenbeek. Een Denktank Zuid-Berghuizen met jongere inwoners neemt een keer per kwartaal de wijk onder de loep en komt met aanbevelingen.

Kansrijk onderhoudt goede en respectvolle relaties volgens korte lijnen met de gemeente, de corporatie WBO Wonen, wijkagent Tom Verdam en vele andere organisaties in en buiten de wijk, waaronder het in boerderij Stakenboer gevestigde IVN Oldenzaal-Losser e.o.