Zoek
Zoek

Aanpak beekdal op Hoge Venterink

De natuur heeft veel last van verdroging. Natuurmonumenten werkt daarom in drie beekdalen tussen Oldenzaal en De Lutte aan herstel van de waterhuishouding om verdroging tegen te gaan. Het gaat om het Hoge Venterink nabij Zuid-Berghuizen, de Bloemenbeek en de Grevenmaat. De werkzaamheden gaan de eerste helft van oktober van start.
Het Hoge Venterink. Foto Ferry Siemensma Natuurmonumenten.
Slim omgaan met water
 
In Overijssel werkt Natuurmonumenten samen met anderen aan biodiversiteit en klimaat door slim om te gaan met water. Er wordt gewerkt met andere eigenaren en het waterschap. Er wordt voor gezorgd dat het water in natte periodes wordt vastgehouden en zo in droge periodes voldoende water beschikbaar is. Daardoor is de natuur minder kwetsbaar in tijden van extreme droogte.
 
Water vasthouden
 
In de genoemde gebieden van Natuurmonumenten worden maatregelen genomen om water langer vast te houden in het beekdal. Denk hierbij aan het plaatsen van drempels en
verstelbare stuwen, het aanbrengen van leemhoudend zand of keileem op de bodem of het dempen/afdammen van greppels en sloten.
 
Kansen voor natuur
 
Door de maatregelen krijgen typische beekdalsoorten zoals goudveil, sleutelbloem, dotterbloem en rietorchis weer een kans. Deze projecten zijn mogelijk door financiële bijdragen van Provincie Overijssel, Deltafonds, Waterschap Vechtstromen en Natuurmonumenten.
Goudveil. Foto Niek Backus Natuurmonumenten.
Klik op onderstaande site voor meer informatie over het Hoge Venterink.
 
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/hoge-venterink