Zoeken
Zoeken

Bedrijfspand aan Parallelstraat gesloopt

Het voormalige bedrijfspand aan de Parallelstraat 34-36 wordt binnen afzienbare termijn gesloopt. Het college van B en W wil daarmee verpaupering en vandalisme voorkomen.
Vorig jaar zijn alle huurders van het pand aangeschreven en is hen door de gemeente vervangende huisvesting aangeboden. De meeste huurders zijn al weg en anderen zijn op dit moment druk doende het pand te verlaten. De verwachting is dat het vroegere confectiepand in juni geen gebruikers meer heeft.
 
Het gebouw bood onder meer ruimte aan de Voedselbank, Kledingbank, een optochtvereniging en enkele bands, die er hun oefenruimte hadden. Ook de omroep RTV Oldenzaal was er geruime tijd gevestigd, evenals enkele bedrijfjes zoals het timmerbedrijf Albert Huttenhuis. Een aantal gebruikers is verhuisd naar het vroegere pand van WBO Wonen aan de Nijverheidsstraat op het industrieterrein.
De sloop, waartoe B en W afgelopen dinsdag hebben besloten, is nodig om op termijn herontwikkeling van het hele gebied mogelijk te maken. In een eerder stadium werden al andere bedrijfspanden gesloopt, waaronder de hallen van Plasticon. Door de sloop van dit pand ontstaat volgens de gemeente samen met de naastgelegen kavels een overzichtelijk en opgeruimd terrein, dat geschikt is voor herontwikkeling.
 
Het college vraagt de gemeenteraad voor de sloop 140.000 euro beschikbaar te stellen.