Zoeken
Zoeken

Zanggroepjes, muziek en springkussens

Op en rond de muziekkoepel in Park Stakenkamp is zaterdag 8 juli vanaf 10.00 uur een parkfestival. De organisatie is in handen van Berghuizen Ontspoort.
Het is opgedeeld in een programma voor jong en oud. De entree is gratis en vrijwel alle activiteiten kun je kosteloos komen doen. Vanaf 10.00 uur is er muziek. Er treden zanggroepjes van Rene Schepers op en beginnende bandjes van de Kunstenschool Kaliber. Bij de koepel staan springkussens en je kunt helpen een auto te beschilderen. Een clown maakt een ballonnenkunstwerkje voor je en je kunt meedoen aan een workshop djembé. Voor de wat ouderen is er vanaf 17.00 uur een  terras met een optreden van Rene Schepers met band. De Hapjes ronden de avond muzikaal af.