Zoeken
Zoeken

Kansrijk vindt nog meer sociale huur onverstandig

De bouw van 20 woningen in de sociale huursector op het vroegere terrein van de Bernardusschool in Zuid-Berghuizen is volgens het bestuur van de Stichting Kansrijk Berghuizen geen verstandige keuze.
De inbreidingslocatie aan de J.H. Molkenboerstraat, waar het allemaal om draait.
Dat hebben de bestuursleden Gerald Velthuis, Wim Olde Kalter en Felix Nijland maandag tijdens een gesprek in het stadhuis laten weten aan de verantwoordelijke wethouder Murat Yildirum en directeur  Wouter Versteeg van WBO Wonen. Kansrijk sprak eerder voor het terrein met beiden over een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), waar beoogde bouwers samen de grond kopen, met dezelfde architect en bouwadviseur aan de slag gaan en zo trachten hun woonwensen te realiseren. Dat zou volgens Kansrijk een upgrading van dit wijkdeel tot gevolg hebben, smakend naar meer waar het gaat om een fijnere leefomgeving. 
 
Nog meer sociale woningen toevoegen aan een wijk, die hiermee al overladen is, vindt Kansrijk zoals gezegd ronduit onverstandig. Temeer omdat het woongebied tussen de J.H. Molkenboerstraat, de S.I. Zwartzstraat en de Richtersmaatstraat  op de door WBO beschikbaar gekomen veerkrachtkaarten een vuurrode kleur heeft. WBO brengt met die veerkrachtkaarten en het betrekken daarbij van veel partijen de verschillende stadsdelen in beeld. Rood houdt in dat het betreffende gebied wordt beschouwd als een herstructureringsgebied, waar zich op dit moment de nodige problemen voordoen. Een integrale visie op de beoogde bouwkavel en het naastgelegen gebied richting Tichelstraat naar de toekomst ontbreekt volgens Kansrijk.
 
Herstructurering  van de rode vlek op de kaart wil zeggen: sloop en vervangende nieuwbouw in de toekomst. De delegatie van Kansrijk meldde Yildirim en Versteeg begrip te hebben voor de noodzaak met de nodige voortvarendheid huurwoningen te bouwen voor een- en twee persoonshuishoudens, nu daar zo’n grote vraag naar is. Maar niet op de plek die WBO nu in gedachten en benoemd heeft. De vertegenwoordigers uitten in het gesprek hun ongenoegen over de miscommunicatie met de buurt en de wijk. Iets waar omwonenden van de locatie zich ook al kritisch over hadden uitgesproken. Van participatie in het voortraject en het vroegtijdig informeren en betrekken van de buurt was geen sprake. Yildirim gaf dat, zij het schoorvoetend, ook wel toe. Gemeente en WBO hebben inmiddels gesprekken gehad met omwonenden en met Kansrijk, dat over de kwestie een brief stuurde aan B en W en de raad.
 
Gemeente en WBO willen doorgaan met het ingezette traject. De wethouder gaf aan dat hij handelt in opdracht van de gemeenteraad. Als er meer duidelijkheid is, komen gemeente en WBO volgens eigen zeggen ‘op tijd’ met informatie naar de betrokken partijen. In de loop van het traject kan uiteraard nog bezwaar worden aangetekend.  

Foto: Hans Muijderman.