Zoeken
Zoeken

Bouwen in Stakenbeek 2 komt steeds dichterbij

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor een krediet van 2.688.000 euro beschikbaar te stellen voor sanering en  sloopwerkzaamheden in het toekomstige woongebied Stakenbeek fase 2. Daar staan nog bedrijfspanden van de juteweverij Zwartz, Kip Installatietechniek en tegelzetter Velthuis.
Onder meer de overgebleven panden van de vroegere juteweverij Zwartz aan de Parallelstraat moeten worden gesloopt.
De vroegere kantoorpanden van Plasticon aan de Parallelstraat staan er eveneens nog, maar deze worden vanwege de goede staat niet gesloopt. Deze panden zijn op dit moment in gebruik bij huurders. Het miljoenenbedrag moet worden gedekt uit de grondexploitatie voor het gebied. Het plangebied Stakenbeek fase 1 is nagenoeg voltooid en wordt bewoond. Het bestemmingsplan voor fase 2 en het beeldkwaliteitsplan  zijn in concept klaar, het civieltechnisch ontwerp is nagenoeg gereed en de voorbereidingen voor de aanbesteding van sanering en sloop worden op dit moment getroffen. Het hele gebied Stakenbeek tussen spoorlijn, Stakenbeek, Spoorstraat-Burgemeester Wallerstraat en Boerskottenlaan wordt getransformeerd van bedrijvigheid naar wonen en werken.
Eerdere sloopwerkzaamheden in het gebied van de bedrijfspanden van Plasticon.
Ook dit laatste door de gemeente aangekochte pand van tegelzetter Velthuis moet tegen de vlakte, evenals het daar rechts naastgelegen vroegere pand van de firma Kip.

Foto’s: Hallo Berghuizen.