Zoek
Zoek

Carmelleerlingen onderhouden tuin Stakenboer

Leerlingen van de groenopleiding van het Twents Carmel College locatie Potskampstraat onderhouden sinds kort de prachtige tuin en het terras rond boerderij Stakenboer.
De leerlingen komen in principe eens in de maand op dinsdagmorgen. Onder leiding van hun docent en medewijkbewoner Hubert Rickhoff leren ze zo in de praktijk hoe het groenonderhoud moet worden aangepakt. Voor het onderhoud is een jaarplan gemaakt. Tuin- en landschapsontwerper Huub Zoontjes zal de leerlingen wanneer nodig met raad en advies bijstaan. De gemeente heeft toegezegd het tuinafval af te voeren. Overigens is de tuin eigendom van de gemeente. Voor het onderhoud dat voorheen werd uitgevoerd door de tuinploeg van de voormalige eigenaar van Stakenboer WBO Wonen, wordt een nieuwe onderhoudsovereenkomst opgesteld.