Commentaar

op dinsdag 19 mei 2020
De verkoop van de in 1955 gewijde Mariakerk aan een projectontwikkelaar is een mijlpaal in de geschiedenis van Zuid-Berghuizen. Gelukkig is Henk Wiggers een betrokken ontwikkelaar, die kantoor houdt op de hoek van de Enschedesestraat en de J.H.Nieuwenhuisstraat. Hij weet dus wel iets van onze wijk.

Van meet af aan had hij door dat hij in een wijk als de onze voor het ontwikkelen van een zeer ambitieus plan het beste de wijk en haar vertegenwoordigers kon betrekken. Zo kwamen achtereenvolgens de Stichting Kansrijk Berghuizen, de geloofsgemeenschap Mariakerk en Winkelcentrum Zuid-Berghuizen BV op zijn pad. Samen werden plannen gemaakt, strategieën ontwikkeld en er werden ideeën geboren. Uitgangspunt was en is: de wijk moet er iets aan hebben. De ontwikkeling werd besproken met de gemeente en dinsdag was het zover dat het in de openbaarheid gebracht kon worden. Het kerkgebouw zit in het hart van velen uit de wijk en het buitengebied, zo werd nog eens gezegd. Er werden even herinneringen opgehaald aan vroegere parochianen, die via het vetmesten en verkopen van biggen geld bijeen brachten voor de nieuwe parochiekerk. Velen zijn hier gedoopt, ontvingen er hun Eerste Communie en H. Vormsel, trouwden er of werden er na het overlijden uit hun vertrouwde kerk gedragen. Zo’n kerk doe je niet zomaar van de hand.

De partners in de gevormde projectgroep voelden dan ook hun verantwoordelijkheid en hebben die naar hun beste inzicht op zich genomen. Opdracht en doel was het kerkgebouw als markant object middenin de wijk te behouden. Het liefst met een zinvolle, multifunctionele bestemming, zodat de wijkbewoners van nu en die van de toekomst er iets aan hebben. Tot nu toe lijkt dat aardig gelukt. Met het voorliggende plan zetten we onze wijk op de kaart en zeker als we het plaatsen in het totale hart van Zuid-Berghuizen mogen we trots zijn op wat we hebben en krijgen. Een bruisend ontmoetingspark Stakenkamp, het goed gebruikte Funcourt, de natuurlijke speeltuin en de vlinderhof. De brede school Breedwijs, huiskamer van de wijk Stakenboer, het gezondheidscentrum in de vroegere H. Hartschool en het florerende winkelcentrum. En straks misschien nog een cultureel podium in het park. Wie de cirkel iets verruimd, trekt er moeiteloos de kerklocatie bij aan. Het nieuwe hart van Zuid-Berghuizen vertaalt zich in de eenvoudige en alleszins meetbare doelstelling van Kansrijk: de wijk nog iets mooier en beter maken. Nu maar hopen dat ook anderen ons plan een goed plan vinden en het omarmen, zodat we het met betrokkenheid van velen kunnen verwezenlijken.

Tekst: Felix Nijland

Deel op Facebook

Nieuws automatisch ontvangen?

Volg onze Facebook pagina.