Zoek
Zoek

Constructief gesprek met fractie van de VVD

De leden van de Stichting Kansrijk Berghuizen hebben dinsdagavond in Breedwijs een constructief gesprek gehad met Edgar Visscher, Geert Nijland, Ed Kosterink en Mirko Uitslag van de fractie van de VVD. Eerder sprak Kansrijk met de fracties van de andere twee coalitiepartijen CDA en WG.
Met de VVD werd onder meer gesproken over de woningbouwbehoefte in onze wijk. Unaniem was men het eens dat het een goede zaak is dat het verouderde bedrijventerrein aan de Bisschop Balderikstraat en Parallelstraat steeds meer wordt getransformeerd naar een aangename woonomgeving. Een plek waar op termijn geen industriële bedrijvigheid meer hoort. Positief was de VVD over het geven van een goede bestemming aan de kerklocatie, waarbij uitgangspunt is dat het kerkgebouw zoals het er nu staat behouden blijft. En evenzo kon het idee van Kansrijk de locatie van de vroegere Bernardusschool aan de JH Molkenboerstraat te bestemmen voor een soort CPO-project voor jongeren uit de wijk en relatieve jongeren die misschien terug willen keren op instemming rekenen. Als zo’n groep gevonden zou worden, zou men samen kunnen ontwerpen en bouwen. Dit plan moet nog wel met de gemeente worden besproken. Bekend is dat veel jongeren graag in de wijk willen blijven en dat anderen die hier destijds geen of niet de juiste woning konden verwerven, regelmatig opperen dat ze wel terug willen keren.
 
De VVD’ers zeiden de indruk te hebben dat Zuid-Berghuizen steeds beter en mooier wordt en dat is natuurlijk goed om te horen. Gesproken werd ook over verkeer. Niet iedereen is gelukkig met de drempels die zijn gekomen in de Schapendijk. Kansrijk pleit ervoor integraal naar verkeersoplossingen te kijken, maar fractieleider Edgar Visscher gaf aan dat de gemeente in eerste instantie knelpunten wil oplossen. De Schapendijk werd als zodanig beschouwd.
 
Veel waardering was er voor het florerende winkelcentrum. De VVD schaarde zich achter de wens vanuit Berghuizen in Park Stakenkamp te komen tot een snelle en correcte overdracht van het Funcourt van WBO naar de gemeente en de afbouw van het podium nabij boerderij Stakenboer. Veel informatie werd over en weer uitgewisseld, waardoor er naar de mening van alle aanwezigen sprake was van een zeer zinvolle bijeenkomst.