Search
Search

De Leemstee gaat weer open

Op de laatste ochtend van de meivakantie is er al weer volop bedrijvigheid in basisschool De Leemstee. Terwijl de vloeren worden gereinigd en de koffiekamer tijdelijk is verplaatst naar de ruime centrale hal, zijn schoolleiding Mijke Pleijhuis-Hamers en Jeroen Bolster enthousiast bezig met de laatste organisatorische aanpassingen.
Directeur Mijke Pleijhuis-Hamers en adjunct Jeroen Bolster voor de ingang van de school met desinfecterende middelen.

Schoolleiding heeft gevoel de juiste keuzes te hebben gemaakt

‘Graag weer met kinderen aan de slag’ 

Mijke vertelt: ‘We vinden het heel fijn om vanaf maandag 11 mei de deuren voor onze leerlingen weer te kunnen openen. Met dank aan een ouder staat ze een kleurrijke ontvangst te wachten. Ondanks de vele onduidelijkheden in deze vreemde tijd, is er teambreed vertrouwen dat we voldoende voorbereid zijn. We hebben het gevoel dat we, met de wetenschap van nu, de juiste keuzes hebben gemaakt. Of vrij vertaald naar Pippi Langkous: ‘We hebben het nog nooit gedaan, dus we denken dat we het kunnen’. 
Pippi Langkous zei: ‘We hebben het nog nooit gedaan, dus we denken dat we het kunnen’. Een aansporing voor iedereen in de school. 
Mijke vult aan: ‘Er is de afgelopen tijd veel met elkaar gesproken over hoe iedereen in z’n werk staat. Afhankelijk van ieders professionele visie en persoonlijke situatie is dat logischerwijs voor elke leerkracht anders. Wel wil iedereen graag weer als vanouds met de kinderen aan de slag.’
 
Jeroen legt uit: ‘Er is in goed overleg voor gekozen om de groepen te halveren en hele dagen les te geven. De schooltijden blijven dus hetzelfde. Voor de vakantie is bekend gemaakt wie wanneer kan starten. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met broers en zussen. Hierdoor kunnen ze op dezelfde dag naar school en zijn er in de openbare ruimte minder verplaatsingen. Al voelt het wat tegennatuurlijk, ouders/verzorgers komen in principe niet op het schoolplein of in ons gebouw en worden gevraagd de schoolomgeving zo snel mogelijk weer te verlaten. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 begeleiden de leerlingen van en tot aan het hek.’
Een afgebakende klas.
Voor de veiligheid is een groot aantal voorzorgsmaatregelen getroffen. Bij binnenkomst krijgen de kinderen desinfecterende spray op hun handen. Tassen en jassen worden zoveel mogelijk uit elkaar gehangen. Op de openbare plekken waren er vanuit het schoolconcept PBS al heldere looproutes. Het sanitair is voorzien van desinfecterende zeep. Binnen gymmen lukt nog even niet, aangezien het gymlokaal van Breedwijs eigendom van de gemeente is. Daar komen vast creatieve alternatieven voor in de plaats, zoals ‘apenkooien’ in de klas van meester Thies.
Richtlijnen in De Leemstee.
Jeroen vertelt: ‘Wij zullen de eerste schooldag met alle kinderen duidelijke afspraken maken. De richtlijnen van het RIVM zijn daarbij altijd leidend. Wij houden ons zoveel mogelijk aan de 1,5 meter afstand tot de kinderen. Dat lukt, nu de groepen zijn gehalveerd. De klassen zijn naar eigen inzicht ingericht en voorzien van duidelijk zichtbare afbakeningen.’ 
 
De noodopvang voor ouders met een vitaal beroep blijft gehandhaafd. Bij klachten moeten de leerlingen en leerkrachten thuisblijven. Heeft er iemand binnen het gezin klachten, dan blijven alle kinderen uit het gezin thuis. Zij volgen dan onderwijs op afstand. 
 
De groepen gaan verder met het werken in Google Classroom. Dit betekent voor de kinderen die een thuiswerkdag hebben, dat zij digitaal instructievideo’s kunnen zien en weten wat ze moeten maken. Tussen elf en twaalf uur zijn leerkrachten bereikbaar voor vragen die niet kunnen wachten tot de volgende dag. 
 
De onderwijsvernieuwing heeft de afgelopen weken een boost gekregen. Er is in De Leemstee alom waardering voor de ouders/verzorgers, die er binnen hun beste mogelijkheden voor hebben gezorgd dat de lessen thuis vorm kregen. Jeroen licht toe: ‘Daarbij hebben we wel de didactische druk wat weggehaald. Onze insteek is altijd geweest; wat wèl lukt is mooi meegenomen, in plaats van; wat niet lukt is verloren onderwijstijd. Lesgeven is een vak. We verwachten niet dat ouders/verzorgers dat zomaar even van ons overnemen. Helemaal niet in een tijd waarin alles en iedereen onder druk staat.’ 
 
Voor de meivakantie hebben de leerkrachten bij alle kinderen, als blijk van solidariteit en waardering, een attentie rondgebracht. Jeroen vertelt: ‘Deze tijd is namelijk ook verbindend. En los van de kennis, hebben de leerlingen enorm veel andere belangrijke vaardigheden opgedaan. We zijn van mening dat je geen leerachterstanden kunt hebben op jezelf, je volgt hoe dan ook je eigen leerlijn. Het is aan ons om in de klassen weer structuur aan te brengen en te bekijken wie waar precies gebleven is; voor wat betreft de lesstof, maar ook op sociaal-emotioneel gebied.’
Dat laatste gebeurt aan de hand van een zogenaamde ‘gouden week’, bekend van na een zomervakantie. Mijke legt uit: ‘In die eerste week wordt er veel aandacht besteed aan een nieuwe balans, waarbij het gaat om het opnieuw samen zijn, wennen aan de schoolse setting en de persoonlijke verhalen van de kinderen. Met een veilige sfeer, veel humor en vrolijkheid en een goede groepsdynamica leggen we daarmee een belangrijke basis voor het kunnen opdoen van nieuwe kennis.’

Tekst en beeldmateriaal: Charon Olde Riekerink.