Zoek
Zoek

De wijk mag het zeggen!

Hoe gaat onze wijk eruit zien in de toekomst? Welk type nieuwe woningen moeten er komen, moet er zorg bij, hoe staat het met de veiligheid en het verkeer, wilt u meer groen, meer kunst of veiliger routes voor de kinderen? Wijkbewoners spreken woensdag 27 maart een woordje mee tijdens de grote wijkraadpleging in Breedwijs.

Grote wijkraadpleging in Breedwijs op woensdag 27 maart

Eenmalig kans je zegje te doen over de wijk!

Steeds meer en steeds vaker mogen bewoners meepraten over plannen. Of aangeven hoe zij het graag zouden willen zien in hun straat, buurt of wijk. Uiteraard moet dat in samenspraak en in afstemming met andere partijen als de gemeente, de woningcorporatie en ontwikkelaars. Maar toch: in het voortraject van plannen telt de mening van de burger in Nederland in de toekomst meer dan voorheen.
 
Kansrijk Berghuizen, de organisatie waarin de grote partijen uit onze wijk zijn afgevaardigd, neemt hierop vast een voorschot. Namelijk met een wijkraadpleging in Breedwijs. Alle inwoners van Zuid-Berghuizen en het buitengebied worden hier dezer dagen middels een brief in de bus voor uitgenodigd. En het is heel wijs te komen, want je praat mee over de toekomst van je eigen woonomgeving.
 
Het mooie is dat de gemeente ons met een substantiële financiële bijdrage ondersteunt in deze raadpleging. Net als Impuls, dat de avond facilitair mogelijk maakt. In de grote zaal van Breedwijs wordt de raadpleging geleid door een professional, John Overmeer uit Enschede, die al vaker met dit bijltje heeft gehakt. Als geen ander weet hij los te weken wat leeft onder de mensen.
Thema’s die aan de orde komen zijn onder meer wonen, huur en kopen, bestaand en nieuw, starters, ouderen en wonen met zorg. Maar ook omzien naar elkaar, activiteiten, aandacht voor de ander; alle bewoners vinden een plek binnen de gemeenschap en ons helpt ons. Verder de voorzieningen als winkels, onderwijs, sport, cultuur, speelgelegenheid, bedrijvigheid en ons park, Breedwijs, Stakenboer, de kerklocatie en gezondheidszorg. En veiligheid: veilig wonen, verkeer, buurtpreventie, op elkaar letten. En natuurlijk het hart van de wijk, ons dorpsplein zoals wel eens wordt gezegd. Berghuizen, een heus dorp binnen de stad. Hier gaat het over het winkelcentrum, gezondheidscentrum, het kerkgebouw, Stakenboer en Breedwijs, samen het kloppende hart  van onze wijk. En natuurlijk spreken we over samenwerking en activiteiten.
 
Bezoekers kiezen zelf de thematafel, waar zij willen meepraten. Aan het eind worden de belangrijkste ideeën plenair gedeeld. Alle resultaten worden gebruikt in de verdere uitwerking. Uiteindelijk wordt voor de zomer een rapport oftewel een wijkvisie aangeboden aan de gemeente, de politieke partijen en woningcorporatie WBO Wonen.
 
Daarin is een belangrijke plaats weggelegd voor de rapportage, waar een initiatiefgroep wijkontwikkeling nu al geruime tijd achter de schermen aan werkt. Deze groep bestaat uit relatief jonge(re) wijkbewoners en de leden zijn Elly Wenneger, Joffrey Bloemen, Gerwin Wissink, Emiel Haamberg, Tamara Stein en Edip Saban. De groep wordt gecoached door Jan Snijders, wijkbewoner en voorheen financieel directeur van Plegt/Vos. Met elkaar hebben de leden zich gebogen over onze wijk, wat kan beter, wat moet anders, wat vind je mooi, wat moet echt veranderen en wat heb je daarvoor nodig?
 
Kansrijk Berghuizen was aangenaam verrast toen de groep enige tijd geleden in Breedwijs de eerste bevindingen presenteerde. Daaruit bleek heel duidelijk dat jonge mensen zich thuis voelen in Berghuizen en hier graag willen (blijven) wonen. Maar ze weten ook hoe ze hun wijk in de toekomst graag willen zien, de wijk waar hun kinderen opgroeien. De groep kwam met een aansprekende slogan die Kansrijk graag en meteen overnam: Berghuizen, een heus dorp binnen de stad.
 
De initiatiefgroepleden zullen deze avond aanwezig zijn en zich mengen onder de bezoekers. Ook burgemeester Patrick Welman heeft toegezegd te komen, omdat hij geïnteresseerd is in deze vorm van wijkparticipatie.
 
Wij roepen de instanties, organisaties en verenigingen uit de wijk uit van de partij te zijn. Net als de inwoners. Want jullie stem telt en wordt deze avond gehoord!
 
Woensdag 27 maart grote wijkraadpleging Zuid-Berghuizen.
Locatie: Breedwijs aan de Helmichstraat.
Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.
Voor: alle inwoners van Zuid-Berghuizen en het aangrenzende buitengebied.