Drie woningen op plek kassencomplex

op woensdag 10 oktober 2018
Het college van B en W staat positief tegenover de voorgenomen sloop van het kassencomplex van tuincentrum Uit het Broek en de bouw van drie vervangende woningen op het vrijkomende erf aan de Postweg 1. B en W is bereid hieraan samen met de initiatiefnemer onder de gebruikelijk condities verder vorm en inhoud te geven.

De eigenaren van het kassencomplex hebben het plan opgevat om binnen enkele jaren de bedrijfsactiviteiten te stoppen en de kassen te slopen ten behoeve van de bouw van een drietal woningen in agrarische erfstructuur. Vanwege de verbetering van de landschappelijke waarden die met het herontwikkelingsplan kan worden bereikt is het college bereid om medewerking te verlenen aan het verzoek onder de gebruikelijk voorwaarden van een bestemmingsplanherziening en exploitatieovereenkomst.

Deel op Facebook

Nieuws automatisch ontvangen?

Volg onze Facebook pagina.