Zoek
Zoek

Flexwoningen op terrein Bernardusschool?

Op het terrein van de vroegere Bernardusschool aan de J.H. Molkenboerstraat komen mogelijk 20 flexwoningen. Ook in het toekomstige woongebied Stakenbeek 2 is denkbaar dat daar flexwoningen komen. 
Foto Expertisecentrum Flexwonen.
Met de bouw van in totaal 50 flexwoningen op vier locaties in Oldenzaal moeten bijvoorbeeld jongeren sneller aan een (huur)huis komen. Het voorstel komt van de fractie van Solidair Oldenzaal. Een woordvoerder van het CDA laat weten niet zo’n voorstander te zijn van flexwoningen. Hij ziet liever prefab woningen gebouwd, zoals kortgeleden is gebeurd aan de Helmichstraat ten zuiden van appartementencomplex De Leemstaete.
 
De andere mogelijke locaties zijn De Zevenster en de Grensweg achter de wijk De Essen. Met de maatregel denkt Solidair Oldenzaal de vastgelopen woningmarkt voor een deel los te trekken. In flexwoningen komen wat de gemeente betreft niet alleen statushouders. Het zou sowieso een mix moeten zijn van jongeren, statushouders maar ook een ouder stel dat kleiner wil gaan wonen behoort tot de mogelijkheden.
 
Enige tijd geleden zijn in Weerselo 16 flexwoningen neergezet bedoeld voor starters, statushouders en senioren. Daar ontstond onder omwonenden en de bevolking nogal wat ophef over. In Oldenzaal heeft de gemeenteraad gelet op de druk op de woningmarkt op 26 juni 2023 een raadsbesluit over flexwonen vastgesteld. Daarbij is het college gevraagd in overleg te treden met corporatie WBO Wonen om gezamenlijk toe te werken naar de realisatie van een vijftigtal flexwoningen in de stad. Hiervoor zijn twee scenario’s opgesteld. Het betreft een scenario met woningen op de locaties Zevenster, J.H. Molkenboerstraat en Stakenbeek 2 en een scenario met een locatie aan de Grensweg. De twee scenario’s worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Vandaag kwam deze zaak aan de orde in het college van B en W. Maandagavond om 19.30 uur staat dit onderwerp op de agenda van het politiek forum in het stadhuis. De publieke tribune is geopend.
 
In bijgaande stukken meer informatie.