Groot onderhoud parkbomen

op maandag 29 januari 2018
Zo gauw de drassige grasweiden in park Stakenkamp zijn aangedroogd begint de gemeente met een grote onderhoudsbeurt voor de bomen. De bomen zijn dringend aan een snoeibeurt toe.

Omdat het de afgelopen tijd onmogelijk was een hoogwerker in te zetten in park Stakenkamp staat de onderhoudsbeurt van de bomen nu zo snel mogelijk op het programma. Bij de laatste storm is heel wat dood hout uit de bomen gewaaid en op de hoek Stakenkamplaan-Helmichstraat gingen zelfs bomen tegen de vlakte. Park Stakenkamp is liefst 50 verschillende soorten bomen rijk, heeft Strootman Landschapsarchitecten al eens onderzocht. Sommige bomen zijn  tot zeer mooie exemplaren uitgegroeid. Echter afgelopen jaar was het nodig een aantal bomen neer te halen omdat het park donker begon te ogen en zonder maatregelen op de langere termijn zou veranderen in een bos.

Het versleten en dichtgegroeide park van een paar jaar geleden – oppervlakte drie hectare, uniek in een stadswijk – moet het nieuwe, kloppende hart van de wijk worden, met ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud uit Zuid-Berghuizen en de verdere omgeving. De gemeente heeft het opknappen van de bomen recent in een gesprek met de Stichting Kansrijk Berghuizen bevestigd. Het stond al in de planning. Elders in de wijk is langs straten groot onderhoud aan bomen al uitgevoerd.

Deel op Facebook

Nieuws automatisch ontvangen?

Volg onze Facebook pagina.