Zoeken
Zoeken

Herman Lentfert erelid bij FC Berghuizen

Alle aanwezige leden waren het maandagavond eens met de voordracht van het hoofdbestuur om Herman Lentfert te benomen tot erelid. Even voordat voorzitter Wim Olde Kalter de vergadering de vraag had voorgelegd of ze het er mee eens waren om Herman tot erelid te benoemen was hij de vergadering uitgelokt.
Clubicoon Herman Lentfert werd voor al zijn verdiensten uitgeroepen tot erelid van FC Berghuizen.
Ereleden kunnen immers alleen maar benoemd worden met instemming van de algemene ledenvergadering. Nadat de enorme waslijst van zijn verdiensten voor FC Berghuizen was voorgelezen (7 jaar leider, 4 jaar trainer, 3 jaar groepsleider, 20 jaar jeugdbestuur, 17 jaar bestuur zomerfeesten, 50 jaar betrokken bij actie Sint-Nicolaas waarvan 45 jaar in het bestuur, 19 jaar consul en 15 jaar kampcommissie),  lied het applaus dat daarop volgde niets aan duidelijkheid over.
 
Herman was zichtbaar verrast toen hij later op de avond naar voren werd geroepen en hem de bijbehorende oorkonde werd overhandigd. Een verdiende waardering voor een man die altijd bereid was en is om zijn steentje bij te dragen aan zijn club, FC Berghuizen.
 
Een ander belangrijk punt tijdens de vergadering was de goedkeuring om te investeren in de aanleg van verlichting op veld 3. Hiervoor is inmiddels een vergunning verleend en de planning is om in het voorjaar van 2020 met de aanleg te beginnen. Met die realisatie gaat een grote wens in vervulling en zijn we verlost van het moeten trainen van te veel teams, op hetzelfde moment, op hetzelfde veld.
 
Financieel gezien is FC Berghuizen nog steeds kerngezond. De penningmeester Adriaan Arends gaf een duidelijke toelichting op zowel het financieel jaarverslag 2018-2019 als de begroting 2019-2020. Beiden werden, inclusief een contributieverhoging van 3%, door de leden goedgekeurd. 
 
Een feestelijk onderdeel van de vergadering is altijd het agendapunt waarbij meerdere leden in het zonnetje worden gezet, of vanwege hun verdiensten, of vanwege het feit dat ze zoveel jaar lid zijn.
Die eer viel tijdens de vergadering te beurt aan Ilona Loohuis. Zij werd voor haar tomeloze inzet voor het meisjesvoetbal bij FC Berghuizen benoemd tot vrijwilligster van waardering.
 
Daarnaast waren er de volgende jubilarissen:
25 jaar lid: Guus Breukers, Gijs Broeker, Petra Dirckinck, Jan Koop, Willy Koop, Andre Oude Lohuis en Gert-Jan Wolbers
40 jaar lid: Edwin Remerink, Reynold Kip en Jan-Willem Olde Kalter
60 jaar lid: John Siemerink en Jan Olde Kalter
70 jaar lid: Fons Christenhusz en Henk Teunissen.
De jubilarissen en onderscheiden leden van de vereniging bij elkaar op de foto.
Na de aanwezigen bedankt te hebben sloot de voorzitter de goed bezochte jaarvergadering af; FC Berghuizen is een gezonde vereniging met een toenemend aantal leden, dat dit seizoen wel eens dicht in de buurt van het 700ste lid zou kunnen komen.
Na de vergadering was er voor iedereen natuurlijk nog de traditionele (gehakt)bal die dit jaar werd aangeboden door de nieuwe hoofdsponsor Contict.