Zoek
Zoek

Het schiet al op rond flats Frans Halsstraat

De helft van de leerlingen van groep vijf van basisschool De Leemstee heeft dinsdag geholpen bloemenzaad te zaaien op de strook grond tussen het trottoir en de nieuwe sloten aan de Helmichstraat. 
Deze week wordt dit herhaald, maar dan met de andere helft van de leerlingen. Na het zaaien harkten de kinderen voorzichtig het zaad in om dit in goed contact te brengen met de aarde. Begeleider Harry Roeloffzen: ‘Voor een achtjarige is goed omgaan met de hark best nog een hele klus, hebben we gemerkt.’ 
Eind vorige week al zijn schapenhekken geplaatst door groenleerlingen van het Twents Carmel College locatie Potskampstraat aan de kopse kant van twee flats. Binnen deze hekken worden vruchtdragende struiken geplant, zoals kruisbessen en aalbessen. De leerlingen gaan nog één schapenhek plaatsen in de week na Hemelvaart. 
Verder worden nog knotwilgen geplaatst langs de drie gegraven sloten. Als extra zwarte grond is aangevoerd wordt het terrein aan de kant van de Frans Halsstraat glooiender gemaakt door de firma Vossebeld. WBO Wonen, de initiatiefgroep groen van Kansrijk Berghuizen, bewoners van de appartementen in de flats, basisschool De Leemstee en leerlingen van het TCC afdeling groen zorgen er samen voor dat het aanzicht groener en vriendelijker wordt. 

Tekst: Harry Roeloffzen. Foto’s: Hans Muijderman.