Zoek
Zoek

Informatieschermen in en nabij Zuid-Berghuizen

Op vier locaties aan doorgaande wegen in de stad komen digitale informatieschermen. Drie in of nabij Zuid-Berghuizen: twee daarvan langs de Eektestraat en een langs de Enschedesestraat bij de houtzagerij.
De schermen aan de Eektestraat komen nabij de spoorwegtunnel en  ter hoogte van de Textielstraat. Het vierde scherm komt aan de Burgemeester Vos de Waelstraat nabij de Potskampstraat. Voor de borden is een  budget van 175.000 euro beschikbaar. Dat geld gaat naar Oldenzaal Promotie om de digitale informatieschermen te plaatsen.
De netto-opbrengsten van de digitale informatieschermen worden direct ingezet voor de marketing van Oldenzaal. Voor het plaatsen van de schermen moet Oldenzaal Promotie nog wel een omgevingsvergunning aanvragen.