Zoeken
Zoeken

Insectenhotels deels gevuld

Met het alvast gedeeltelijk vullen van de insectenhotels door leerlingen van basisschool De Leemstee heeft de Stichting Park Stakenkamp donderdagmiddag de activiteiten beëindigd. Voorzitter Jan Olde Kalter sprak nadien in Stakenboer van een periode, waarin in Park Stakenkamp veel is gebeurd.
Hij prees onder andere de samenwerking met voormalig WBO-directeur Harry Tosssaint, die met zijn creatieve geest in belangrijke mate bijdroeg aan het welslagen van de plannen voor het park en de transformatie tot ontmoetingspark. Maar vooral ook kregen de vele vrijwilligers, die betrokken zijn geweest bij de renovatie van de boerderij, een dikke pluim. Dat gold ook het IVN, dat de thuisbasis  heeft in de boerderij en belangrijk werk verricht in het park en op het gebied van educatie en Huub Zoontjes, die met het bedrijf Damink uit Agelo de vlinderhof ontwierp en aanlegde. Huub Zoontjes en Tom Damink onthulden door het wegtrekken van een doek het informatiebord dat hoort bij de vlinderhof.
Dat de Stichting Kansrijk Berghuizen is opgericht en op een breed gebied naar een nog mooiere en betere wijk kijkt, noemde Jan Olde Kalter een groot goed. Stichting Park Stakenkamp heeft gezorgd voor de boerderijrenovatie, de aanleg van het Funcourt en van de vlinderhof. Zoals gezegd in nauwe samenwerking met WBO Wonen en het IVN, waarbij de gemeente inmiddels de eerste fase van de natuurlijke speeltuin in het park heeft gerealiseerd. Belangrijke partners waren, zo zei Olde Kalter, dus ook de gemeente, Winkelcentrum Zuid-Berghuizen BV en Impuls. Aan wijkbewoner Felix Nijland dichtte Jan Olde Kalter de eer toe dat deze een verbindende en smedende rol speelde bij het bij elkaar brengen van partijen om Stakenboer te kopen en zo voor de wijk te behouden. Nijland en Olde Kalter stonden begin vorig jaar samen aan de wieg van Kansrijk Berghuizen.
Harry Roeloffzen van het IVN gaat met enkele anderen zorgen voor het verder vullen van de insectenkasten met hout, riet en ander materiaal, dat goed is voor het aantrekken van insecten, waardoor bijvoorbeeld het vogelbestand in het park toeneemt. Daarbij wordt onder meer klei gebruikt.
 
Een speciaal woord dat niet vrij was van opspelende emoties wijdde Jan Olde Kalter aan zijn goede vriend en medewijkbewoner wijlen Bertus Huttenhuis, bij leven bestuurslid van de Stichting Park Stakenkamp. Riet Huttenhuis was bij de afsluiting van de werkzaamheden in het park en Stakenboer als eregast aanwezig.