Zoek
Zoek

Jan Olde Kalter, parkman

Vanaf 2006 heeft de Stichting Park Stakenkamp zich ingezet om het park in onze wijk te revitaliseren. Donderdag 1 november worden met het vullen van de insectenhotels door scholieren de activiteiten beëindigd. Waar nodig neemt Kansrijk Berghuizen taken over. Voorzitter Jan Olde Kalter van de Stichting Park Stakenkamp zal de genodigden meenemen in de afgelopen twaalf jaar. Maar Hallo Berghuizen! zet deze parkman vandaag al op het inmiddels wel bekende bankje.
Jan Olde Kalter roept ouders en kinderen op: ‘Als je aan het voetbalveld staat, zie je dat de motoriek van kinderen afneemt. Ze moeten naar het park, dat nodigt uit tot spelen en ravotten, net als wij vroeger deden. Weg van die laptop.’

Jan Olde Kalter is trots op zijn wijk Zuid-Berghuizen en het park

‘Park Stakenkamp ontmoetingsplek bij uitstek’

Zuid-Berghuizen, een heus dorp binnen de stad.
 
´Ja, dat klopt zeker. De wijk is ontstaan op gronden van de oude marke Berghuizen. Van agrarisch gebied tot de eerste bebouwing langs het Lossers Voetpad en de Enschedesestraat. In 1907 kwam de school, omdat de gemeente Oldenzaal kinderen uit de gemeente Losser niet langer wilde opnemen in de scholen in de stad. Losser bouwde vervolgens scholen in zowel Noord- als Zuid-Berghuizen. Bij ons werd het een vierklassige lagere school met onderwijzerswoning. In Berghuizen was de noaberschap heel belangrijk. Dat ging gepaard met rechten en plichten. Zorg voor elkaar, men kende elkaar, daar komt het dorpse karakter nog vandaan. Rechten, zoals de eerste noabers die bij de doop een kind van huis naar en van de kerk mochten dragen. En plichten als te hulp schieten bij brand en het aanzeggen door noabers bij een overlijden. De noaberschap is heel lang in Berghuizen gebleven, met name bij de oudere inwoners. Het maakt onze wijk tot een stadsdeel met een dorps karakter.’
 
Park Stakenkamp mag anno 2018 gerust een ontmoetingspark worden genoemd.
 
‘Honderd procent. Het is vooral een ontmoetingsplek omdat het park zo mooi in het hart van de wijk ligt. Een park met iconen in de directe omgeving als Breedwijs, de kerk, Stakenboer en het winkelcentrum. Het park is er om te ontmoeten en te recreëren, voor jong en oud.’
 
Wensen die ik nog heb voor het Funcourt zijn…
 
‘Dat het goed wordt onderhouden en natuurlijk in stand blijft. En dat er een nevelinstallatie kan worden aangeschaft, waardoor we van het atletiekbaantje aan de buitenrand van het court een ijsbaantje voor de jeugd kunnen maken.’
 
De natuurlijke speeltuin is mooi, maar…
 
‘Deze voorziening is nog niet af. Dit is pas de eerste fase. De gemeente moet nog speelvoorzieningen verplaatsen en bijplaatsen, maar dat is nog even uitgesteld. Daarnaast is er de toezegging dat binnen drie jaar de kabelbaan wordt vervangen door een robuustere baan, die veel beter past bij het natuurlijke karakter van het park.’
 
De wijkbewoners moeten veel meer gebruik maken van Stakenboer als huiskamer van de wijk.
 
‘Dat zou heel mooi zijn. Maar Berghuizenaren kijken de kat uit de boom. Ze krijgen wel steeds meer in de gaten dat Stakenboer kansen biedt voor leuke dingen. Als dat eenmaal goed is doorgedrongen lukt het vanzelf.’
 
Kritiek van buurtbewoners op de vlinderhof  is….
 
‘Altijd goed. Zonder kritiek kun je niet werken. Het leveren van kritiek is een verworvenheid en ik kan me ook wel voorstellen dat er wat kritiek was. Bloemen en planten die bij slecht weer zijn gezaaid ontwikkelen zich niet zomaar. Dat duurt even. Eerst zien en dan geloven, denkt men. Ik denk dat er over enige tijd een fantastisch resultaat is te zien.’
 
Basisschool De Leemstee wil graag een groene speelplaats, die overloopt in het park.
 
‘Dat zou fantastisch zijn, omdat het aansluit bij alles wat al in het park gebeurt. Met name de educatieve kant zou dan nog beter te benutten zijn. Denk aan zestig verschillende bomen, de vlinderhof straks en de insectenhotels. Kinderen kunnen er geweldig veel leren over de natuur.’
 
Het is prachtig dat de schoolkinderen nu in de pauze het hele park gebruiken om te spelen.
 
‘Ja, geweldig. Helemaal als straks de vlinderhof groeit en bloeit en er bij de bomen informatiebordjes staan. Spelend leren in een mooie, groene schoolomgeving. Een volgende stap zou kunnen zijn dat kinderen nestkastjes voor vogels gaan plaatsen en vogels gaan herkennen. Laten we de boerderijtuin bij Stakenboer niet vergeten. In de zomer is die tuin een Eldorado voor vlinders.  In dit park zit echt alles. Op 1 november gaan scholieren helpen de insectenhotels te vullen. Misschien moet je wel een keer iets met bijen gaan doen. We prijzen ons gelukkig met de hulp van het IVN op zowel onderhoud- als educatief gebied. Ze hebben hun domicilie in Stakenboer. Voor onze wijk en voor de educatie van de jeugd is het een hele belangrijke organisatie.’
Wat ik nog graag zou willen in Park Stakenkamp is…
‘Dat we nog meer inzetten op ontmoeten en recreëren. Het park als buitenspeelplek voor de jeugd. Weg van die laptop en bewegen en buiten spelen, net als wij vroeger. Het is nodig. Als je aan het voetbalveld staat, zie je dat de motoriek van veel kinderen sterk is teruggelopen. Ons park nodigt uit tot spelen en ravotten.’
 
Zo ziet het kloppende hart van Zuid-Berghuizen er uit in 2025…
 
‘Dan is het wooncomplex voor ouderen met topzorg aan de Reigerstraat gerealiseerd. De kerk in onze wijk is behouden gebleven, met goede functies die worden gedragen door de wijkbewoners. En mogelijk nog met een kleine zaal, waar gevierd kan worden. Het kerkgebouw kan en mag niet verdwijnen.’
 
Het parochiebestuur van de H. Plechelmus moet onze Mariakerk…
 
‘In elk geval behouden als gebouw. Dat is een verplichting naar de inwoners en de agrarische gemeenschap van vroeger, die bijvoorbeeld door het vetmesten en verkopen van biggen in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de bouw van onze parochiekerk. Derden moeten het gebouw een goede invulling gaan geven.’
 
We moeten in Berghuizen bouwen voor…
 
‘In eerste instantie starters. Teveel betrokken jongeren hebben onze wijk moeten verlaten omdat ze hier geen geschikt huis konden vinden. Huizen voor beginners op de woningmarkt mogen maximaal twee ton kosten. Daarnaast moet er adequate, levensbestendige ouderenhuisvesting komen. Gelukkig gaat dat gebeuren. Onze ouderen moeten tot het einde van hun leven in de eigen, vertrouwde wijk kunnen blijven.’
 
Kansrijk Berghuizen is…
 
‘In een jaar tijd uitgegroeid tot een leidende, inspirerende en initiatief nemende organisatie, waarvan de kracht ligt in het feit dat leden en adviseurs in de meest brede zin naar  de wijk kijken. Kansrijk is voor de toekomst van onze wijk van grote betekenis. Iedereen uit de wijk kan een visie inbrengen. Een mooi voorbeeld hoe wijkbewoners worden betrokken is de groep jongeren, die de initiatiefgroep wijkontwikkeling vormt. Samen ontwikkelen ze een visie op de toekomst van Zuid-Berghuizen met dezelfde doelstelling als Kansrijk: onze wijk nog mooier en beter maken.’
 
FC Berghuizen moet heel snel…
 
‘Heel snel moet niks. FC Berghuizen moet vooral de club van de wijk blijven, met een sociaal-maatschappelijke taak. Propageren van sportbeoefening blijft belangrijk en talenten, zowel jongens als meisjes, moeten de kans krijgen zich te ontplooien.’
 
Mooi van onze carnavalsvereniging De Spanvöggel is dat…
 
‘Het een wijkgebonden club is. Die de wijkbewoners die graag carnaval vieren in de gelegenheid stelt dat te doen in de eigen wijk.’
 
Berghuizenaren zijn…
 
‘Afwachtend. Maar als ze eenmaal over de drempel zijn, zijn ze bereid heel veel te doen. Je moet ze wel vragen. Waarbij ze het idee moeten krijgen dat ze een bijdrage leveren aan de wijk. Een mooi voorbeeld was de renovatie van Stakenboer. Daar zijn heel veel gemotiveerde en deskundige vrijwilligers bij betrokken geweest. Eenmaal benaderd gaan ze ook hard aan het werk. Zie de ploeg die zich sterk maakt voor evenementen als de lampionoptocht, Berghuizen in Beweging en de kerstmarkt.’ 
Het ontwerp voor de renovatie van Stakenboer, waar veel gemotiveerde vrijwilligers uit de wijk bij waren betrokken.
Ik ben trots op onze wijk.
 
‘Zeker. We hebben een fantastische wijk, die is gestoeld op het fundament van de annexatie in 1955. Zuid-Berghuizen is een wijk waar het geweldig wonen en werken is.’
 
Mijn kleinzoon voetbalt zo goed dat hij straks van FC Berghuizen naar Quick ’20 gaat…
 
‘Ik heb drie kleinzoons die voetballen. Belangrijkste is dat ze plezier in hun sport hebben. Twee spelen er bij FC Berghuizen en een bij Sportclub Deventer. Wat de toekomst brengt zien we wel.’
 
Wat we nog nodig hebben in Berghuizen is…
 
‘Buiten de noodzakelijke woningbouw is alles hier. We hebben een fantastische sportaccommodatie. Woningbouw voor doelgroepen staat op stapel. Wat we verder moeten doen is het invullen van kleinere dingen, zoals een Honden Ontmoetings Plek (HOP) en proberen te realiseren, waar vanuit onze samenleving hier behoefte aan is.’
 
Er moet een verkiezing ‘Berghuizenaar van het jaar’ komen…
 
‘Die hebben we gehad. Zoiets is altijd arbitrair. Je kiest iemand, die het vaak samen doet met anderen. En die blijven dan bij zo’n uitverkiezing vaak buiten beschouwing. Waarom moet je een prijs uitreiken? Je waardering kun je ook uitspreken in een gesprek of met een mooie bijeenkomst. Wat nog wel zou kunnen is dat je een vrijwilligersprijs toekent aan een groep.’
 
Over twee jaar moet er muziek klinken vanaf een mooi overkapt podium in het park.
 
‘Binnen twee jaar, zou ik zeggen.  Op een zomerse zondagmorgen de klanken van een muziekvereniging, die uitwaaieren over het park. Het publiek op het terras bij Stakenboer. Dat zou geweldig zijn. Het beantwoordt aan het idee dat we hadden toen de metselwedstrijden, waarbij de elementen voor het podium zijn gemetseld en later gevoegd, zijn gehouden. Het podium kun je voor veel meer dingen dan alleen muziekoptredens gebruiken.’
 
Ik ga me nu vooral bezighouden met…
 
‘Wat ik nu al doe. De historie. Nog meer  uitzoeken hoe mensen hier in Berghuizen woonden en leefden en stamboomonderzoek doen. Daarnaast ben ik weer bij FC Twente aan de slag om er met anderen voor te zorgen dat jeugdige talenten uit de regio zich bij de club net als vroeger kunnen ontwikkelen, zodat er in de toekomst weer een FC Twente staat met een sterke regionale vertegenwoordiging en uitstraling in het eerste elftal.’
 
De Stichting Park Stakenkamp bestond uit Jan Olde Kalter, wijlen Bertus Huttenhuis, Gerard Hommels, Jan Lempsink en Roy Evers (WBO). 

Tekst en foto: Felix Nijland