Zoek
Zoek

Meer veiligheid door schoolzone Breedwijs

In de buurt van Breedwijs staan sinds kort drie in het oog springende accentpalen. Met de gekleurde, reflecterende banden en de rode hand op de top geven ze een duidelijke waarschuwing aan naderende automobilisten: ‘Opgelet! U nadert een school. Matig uw snelheid’.

Schoolzone: Drie palen en belettering op het asfalt

Na metingen viel keuze op Helmichstraat
 
Vorige maand is langs de voorzijde van het gebouw de nieuwe schoolzone gerealiseerd. De gemeente heeft bij de palen op drie plaatsen, met duidelijk herkenbare letters op het asfalt, de schoolzone gemarkeerd. Het doel is om de verkeersveiligheid rondom de brede school te vergroten.
 
José Bartelink maakt samen met een aantal verkeersouders deel uit van de verkeerscommissie van basisschool De Leemstee. Ze is verantwoordelijk voor de verkeerseducatie op school en onderhoudt de contacten met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland (VVN). ‘Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. In alle leerjaren wordt daarom minimaal een half uur per week aandacht besteed aan verkeersles. Hier zijn speciale methodes voor van VVN en de ANWB’. 
Het verkeersonderwijs wordt in groep 8 afgesloten met het landelijke schriftelijke verkeersexamen. In april wordt in samenwerking met alle basisscholen in Oldenzaal tevens een praktisch verkeersexamen afgenomen. ‘In aanloop tot de overstap naar het voortgezet onderwijs wordt bekeken in hoeverre onze leerlingen de verkeersregels kennen en toepassen. Daarnaast gaan we jaarlijks op ‘dode hoek-excursie’ naar Heisterkamp’ vertelt Jose. Op een grote maquette en vanuit een vrachtwagen wordt leerlingen getoond wat een dode hoek is en hoe slecht zichtbaar ze vaak zijn voor de chauffeur. ‘Onze belangrijkste tip aan kinderen is om in het verkeer oogcontact te maken met medeweggebruikers. Als je ziet dat anderen je hebben opgemerkt, wordt de situatie een stuk veiliger’, aldus José.
 
Verkeersweek
 
Afgelopen september heeft de commissie deelgenomen aan een bijeenkomst over verkeersveiligheid in de wijk. In oktober heeft De Leemstee vervolgens een verkeersweek georganiseerd. In deze week werd er elke dag in alle klassen aandacht besteed aan onder meer fietscontroles, goede verlichting, een oogmeting en het maken van verkeersbordjes voor de 30 km zones. Alle groepen hebben onder leiding van professionele instructeurs van de ANWB deelgenomen aan de interactieve verkeerstraining Streetwise. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto’s en een fietsparcours is de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. Naast het Streetwise-certificaat heeft De Leemstee het predicaat voor verkeersveilige school ontvangen.
 
Toevoerwegen afgedekt
 
‘Na snelheidsmetingen aan zowel de Helmichstraat als de Buizerdstraat kwam Franca Ruiter van de gemeente vervolgens met het aanbod om een schoolzone te realiseren’ vertelt José. ‘In goed overleg is besloten om dit te doen aan de doorgaande weg, waar veel gemotoriseerd verkeer is’. De parkeerplaats van Breedwijs en de afslag naar de Buizerdstraat vallen bewust binnen de schoolzone. Voor de hoofdingang, op de driesprong met de Rembrandtstraat net achter de verhoging in het wegdek, is een derde accentpaal geplaatst. Zo zijn alle toevoerwegen naar de school afgedekt. Besloten is geen extra paal te plaatsen bij de bocht aan de voorzijde van het plein. ‘Dat is jammer, maar niet erg’ licht José toe. ‘Qua verkeersdrukte zijn er aan die kant slechts twee piekmomenten op een schooldag. Sinds de Buizerdstraat op verzoek van de medezeggenschapsraad een één richting straat is, is de veiligheid al enorm toegenomen. Het gaat er uiteindelijk om hoe we met elkaar deelnemen aan het verkeer’.    

Tekst en foto’s: Charon Golbach.