Zoek
Zoek

Mijlpaal voor Breedwijs

Breedwijs Zuid-Berghuizen heeft als eerste Brede School in Nederland een PBS-certificaat. Dit werd woensdag uitgebreid gevierd met een feestelijk programma voor alle kinderen, ouders en Breedwijs-partners.

Eerste brede school in Nederland met certificaat Positive Behavior Support

´Positief opvoeden zorgt voor betere inwoners´

Met wethouder Alida Renkema en Mijke Pleijhuis-Hamers, directeur van De Leemstee stond op het schoolplein een stralend PBS-meisje. Zoë Roode uit groep 2A zag er in haar gele outfit precies zo uit als het meisje dat de kernwaarde ‘verantwoordelijkheid-betrokkenheid’ vertegenwoordigt. Samen met de twee andere kernwaarden veiligheid en respect vormt Positive Behavior Support (PBS) een brede aanpak gericht op het creëren van een positief klimaat, zodat gedragsproblemen worden voorkomen en het leren wordt bevorderd.
 
In haar toespraak sprak wethouder Renkema de overtuiging uit dat positief opvoeden voor betere inwoners zorgt. ‘Wanneer je positiever met elkaar omgaat, sta je immers prettiger in de maatschappij’, aldus de wethouder, alvorens ze samen met Zoë het PBS-bord aan de gevel onthulde.
Daarna waren ouders, professionals en vrijwilligers welkom voor koffie en speciale PBS-tompouces in de centrale hal van de school. Ook konden belangstellenden een kijkje nemen in de locaties van De Leemstee, Columbus Junior, peuterspeelzaal Eigen-Wijs en Impuls. Rond de middag was er voor alle kinderen een picknick in het park, waarbij iedereen op een lekker ijsje werd getrakteerd.
 
Ook bij de peuters worden de kernwaarden van PBS al besproken en gevisualiseerd met vrolijke bordjes. ‘Uiteraard gebeurt dat op het eigen ontwikkelingsniveau van de kinderen,’ vertelt peuterspeelzaalleidster Karin Steffens. ‘We hebben de waarden omgezet in concrete gedragsafspraken als zachtjes praten, rustig lopen en handen thuis. Die worden ook door de peuters doorgaans goed begrepen en nagekomen.’
 
Het PBS-programma wordt in Nederland al op verschillende plekken toegepast. Het unieke is dat Breedwijs Zuid Berghuizen de eerste Brede School in Nederland is die het PBS-certificaat in ontvangst mocht nemen.
‘Kinderen worden nu overal op dezelfde manier aangesproken op gedrag en dat heeft zichtbaar een positief effect’, aldus Mijke Pleijhuis. ‘Vanuit een positieve benadering, duidelijke waarden en gedragsafspraken nemen we onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om goed gedrag te zien en te stimuleren. Hier staat soms een groepsbeloning tegenover, zoals het samen eten van tosti’s. Ook de komende jaren gaan we verder met PBS. We vertrouwen er op de kinderen in een veilige, fijne en pestvrije omgeving te kunnen laten opgroeien.’
 
De feestelijke dag werd afgesloten met een buffet voor alle bij PBS betrokken professionals en vrijwilligers, die drie jaar lang erg hard hun best hebben gedaan om PBS te implementeren en de certificering te verdienen.

Tekst en foto’s: Charon Golbach – Olde Riekerink