Zoeken
Zoeken

Onthullingen en Parkfestival

Bijgaand een serie foto’s over het onthullen zondag van het wandelpaneel in Park Stakenkamp en het informatiebord over de oude markestenen bij het Mariakapelletje. Er is nog iets te zien van het Parkfestival.
Helaas kon Hallo Berghuizen u zondag geen fotoserie aanbieden van de beide onthullingen en het Parkfestival. Dit kwam doordat onze fotograaf problemen kreeg met de digitale kaart in haar camera. Bijgaande foto’s zijn grotendeels toegespitst op de IVN-activiteiten, maar we zijn blij dat we u toch nog wat beeldmateriaal kunnen laten zien. Het bord in het park werd onthuld door wethouder Evelien Zinkweg en Wilbert Kallenberg van het IVN. Bij het Mariakapelletje onthulde de wethouder het informatiepaneel over de markestenen met Tonnie Bekke, voorzitter van de werkgroep markestenen van de historische vereniging De Dree Marken uit De Lutte. Jan Olde Kalter vertelde hier iets over de historie van de markestenen. Het Parkfestival kende in een nieuwe opzet een geslaagd verloop.

Foto’s van: Monica Kallenberg, IVN Oldenzaal/Losser e.o.