Zoek
Zoek

Organisaties in de wijk willen veiliger paden

Kansrijk Berghuizen vraagt met andere groeperingen en instanties uit de wijk de gemeente de slechte paden in Park Stakenkamp te verbeteren. Of nog liever: te vernieuwen. Tevens vragen de gezamenlijke organisaties in hun brief aan het college en de raad om verlichting langs de paden in Park Stakenkamp.
De brief aan de gemeente is ondertekend door basisschool De Leemstee, welzijnsinstelling Impuls,  de geloofsgemeenschap Mariakerk, de winkeliersvereniging van het winkelcentrum, Winkelcentrum Zuid-Berghuizen BV en Kansrijk Berghuizen. Volgens een woordvoerder van Kansrijk zijn grote delen van de paden afgebrokkeld en op meerdere plaatsen is sprake van diepe gaten. ‘Ouderen maar ook moeders met kinderwagens ervaren de paden als gevaarlijk’, aldus de zegsman. ‘Iedereen kan zien hoe slecht de paden er aan toe zijn. En zeker in het donker is er sprake van gevaarlijke situaties. Al een aantal keren zijn mensen lelijk ten val gekomen. Op sommige plekken zijn de paden uitgestukt,  dus er is ook geen sprake meer van uniformiteit. ’
Om een aantal redenen pleiten de organisaties ook voor verlichting langs de parkpaden. Tot nu toe zijn alleen twee mastjes geplaatst langs het pad vanaf de parkeerplaatsen aan de Reigerstraat naar boerderij Stakenboer. Daar zijn veel avondactiviteiten en bezoekers van onder meer de bingo en het bloemschikken vonden het lastig en onveilig om door het donker naar de boerderij te lopen.
Maar volgens Kansrijk is er ook sprake van een andere situatie nu Impuls Breedwijs heeft verlaten en meer activiteiten concentreert in Stakenboer. De boerderij wordt daartoe op dit moment uitgebreid. Als het even lukt, rondt aannemer Van Benthem deze klus eind van de maand af. Daarnaast is de muziekkoepel erbij gekomen. Daar zullen periodiek ook avondactiviteiten plaatsvinden, dus is verlichting bepaald geen overbodige luxe. Het belang van het winkelcentrum ligt in het feit dat veel klanten uit het nieuwe woongebied Stakenbeek en bewoners van de Stakenkamplaan en zijstraten via het park naar het winkelcentrum lopen, zeker nu Albert Heijn maar ook andere winkels langer dan voorheen zijn geopend. Nog een reden is dat nogal wat wijkbewoners in de donkere avonduren gevoelens van onveiligheid ervaren in het park door rondhangende jeugd.
De gemeente moet stedelijk wel een beleidswijziging doorvoeren om  verlichting langs de paden in ontmoetingspark Stakenkamp te kunnen plaatsen. Langs wandelpaden – die signatuur hebben de parkpaden op dit moment – wordt in principe geen verlichting geplaatst. Wel langs fietspaden. Fietsen over de parkpaden wordt overigens al jaren gedoogd, rijden met bromfietsen en scooters zeker niet.
De brief van de gezamenlijke organisaties is op dit moment in behandeling bij de gemeente. Ambtelijk wordt het verzoek besproken met de verantwoordelijke wethouder. Er is geld voor onderhoud, zo laat de gemeente in een eerste reactie weten, alleen moet goed worden bekeken waar dat wordt ingezet.
 
Wat vindt u van de toestand van de paden in Park Stakenkamp? En wilt u ook graag lichtmastjes langs de paden.
 
 Schroom niet uw reactie te geven op https://www.facebook.com/halloberghuizen