Zoek
Zoek

Plan Seiger zes weken ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Burgemeester Storkstraat’ komt zes weken ter inzage te liggen. Het omvat de bouw van acht woningen (twee rijden van vier) op het terrein van de voormalige meubelshowroom van Seiger, later Action. Het college wil meewerken aan gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan en is bereid een exploitatieovereenkomst te sluiten met de ontwikkelaars.
De grond is in het bestemmingsplan Zuid Berghuizen bestemd als ‘Detailhandel’ en staat nu maximaal één woning toe. Gezien de ruime oppervlakte van de kavel van 1.711 m2 is het volgens de gemeente stedenbouwkundig en volgens de woonvisie passend om hier acht woningen te realiseren. Gedurende de zes weken ter inzage legging kan bezwaar worden aangetekend tegen het plan.