Zoek
Zoek

Roep om container bij Industrieel laait weer op

Salvatore Iërna (85) en Frits Nijhuis (74) zeulen net als hun bijna twintig medebewoners al twee jaar met hun huishoudelijk afval van wooncomplex De Industrieel naar de afvalcontainer voor de flat aan de Burgemeester Wallerstraat. Iërna doet de vuilniszakken in de kruiwagen en Nijhuis zet ze op zijn scootmobiel.

Salvatore Iërna en Frits Nijhuis willen afvalcontainer bij De Industrieel

Gezeul met vuilniszakken helemaal zat

‘Maar’, vertelt Frits Nijhuis, oud-voorzitter van de wijkraad, ‘als ik  dan via de Kistemakerstraat links- of rechtsom om de flat heen rijdt, kan ik met mijn scootmobiel bij de ondergrondse container aan de Burgemeester Wallerstraat nauwelijks manouvreren. De bestrating is er niet op ingericht en de container staat ingeklemd tussen de geparkeerde auto’s. Het kost me enorm veel moeite op deze manier mijn afvalzakken kwijt te raken.’ Nijhuis heeft ernstige COPD, is hartpatiënt en kampte jaren met huidproblemen. Hij kan de situatie niet langer aanzien.
 
‘Temeer’, vult Salvatore Iërna hem aan, ‘omdat hier inmiddels mensen wonen die 86 en 88 jaar oud zijn. Ze wonen drie hoog. Onaanvaardbaar, om deze categorie bewoners eerst over de galerij, dan met de lift en vervolgens zo ver over straat met soms goedgevulde en zware afvalzakken te laten sjouwen.’ De oplossing ligt voor de hand, vinden Nijhuis en Iërna. Een ondergrondse container plaatsen in wat nu een bloemenperk is in de hoek van de oprit naar de achterzijde van hun appartementencomplex en de Kistemakerstraat. Iërna: ‘Staat niemand in de weg en er is voor de vrachtwagen ruim gelegenheid de container leeg te maken.’
 
Tweehonderd meter lopen
 
Twee jaar geleden zochten ze ook al de media op. Van de kant van de gemeente kwam toen volgens de twee bewoners geen enkele reactie. Frits Nijhuis: ‘Ook niet van Twente Milieu. Wij hoorden wel dat niet bij elk appartementencomplex  een afvalcontainer hoeft te staan. Je mag rustig tweehonderd meter lopen met je huishoudelijk afval. Dat zal dan zo zijn, maar daar kun je ouderen op hoge leeftijd met toenemende beperkingen in hun functioneren niet mee opzadelen, zeker niet als er straks sneeuw of ijs op de straatstenen en trottoirs ligt.’ ‘Nog gekker’, vertelt Salvatore Iërna, strijdbaar als altijd, ‘voor plastic afval, oud papier en flessen en ander glas moeten we helemaal naar het milieuplein achter het winkelcentrum. Dat is nog veel verder. Stel je voor, mensen die geen auto hebben of niet meer rijden met hun troep in de kruiwagen langs de drukbereden Burgemeester Wallerstraat naar het milieueiland.’
Ze zijn het gezeul met afval zat, is duidelijk en ze nemen het ook op voor oudere medebewoners, die nog slechter kunnen dan zij. Met WBO Wonen hebben ze geen contact gehad over de inmiddels voor de bewoners van De Industrieel zwaarbeladen kwestie. ‘WBO regelt niet de afvalinzameling. Volgens ons is de gemeente daar verantwoordelijk voor.’ Ongelukkig volgens Nijhuis is ook nog dat de groene container voor gft-afval aan de Burgemeester Wallerstraat precies voor de ondergrondse container is geplaatst. ‘Daardoor kun je er nog slechter bij. Als ze de groene container er nu naast hadden gezet… Dom werk is dat geweest. Nu lopen wij het risico daar geparkeerde auto’s te beschadigen.’ Hij wijst in het appartement van zijn buurman Iërna richting stad. ‘Toen net voor het spoor de drie grote appartementencomplexen werden gebouwd waren de ondergrondse containers al geplaatst voorde bouw klaar was. Waarom daar wel en bij ons niet? Hetzelfde doet zich nu voor bij de bouw op de plaats waar het Sportcentrum Marian stond. Er woont nog geen mens en de ondergrondse container staat er al. De gemeente heeft hier bij ons geen rekening gehouden met de leeftijd van de bewoners. We worden allemaal ouder en het bewegen wordt minder.’ De boodschap van beide bewoners is duidelijk. ‘De gemeente en Twente Milieu moeten samen voor een oplossing zorgen. We hebben gewoon medelijden met de oudjes hier, die hun vuilniszakken in het mandje van hun rollator zetten en dan op weg moeten.’

Tekst: Felix Nijland. Foto’s: Hans Muijderman.