Zoek
Zoek

Scouts vertrekken

Scoutinggroep Peerke Donders vertrekt definitief uit boerderij Stakenboer en dus uit Zuid-Berghuizen, om haar intrek te nemen in het voormalige Nivongebouw in De Thij. De verhuizing is al begonnen, maar formeel wordt de nieuwe locatie per 1 oktober in gebruik genomen.
De scouts hebben vanaf 1963 in Zuid-Berghuizen gezeten. Daar komt een groot deel van de kinderen en de leiding vandaan. ‘Na de verbouwing van boerderij Stakenboer missen wij het ultieme scoutinggevoel. Waar wij voor de verbouwing elke dag van het gebouw gebruik konden maken en waar al ons materiaal opgeslagen was moesten we naar twee avonden in de week’, zegt bestuurslid Nancy Westerik. ‘De eerste jaren waren die twee avonden prima voor de welpen en scouts. Echter, het is niet ideaal. Ons materiaal ligt zowel opgeslagen in Stakenboer als in een berging onderin de flat aan de Burgemeester Wallerstraat. Nu ons ledental stijgt, groeien we uit ons jasje in Stakenboer. Op maandagavond draaien de scouts en explores samen maar wel hun eigen programma en op de vrijdagavond draait er een grote groep welpen. Dit alles maakt dat wij genoodzaakt zijn meerdere avonden in te gaan vullen en in de toekomst op zaterdagochtend voor de jongste inwoners van Oldenzaal een bevergroep te gaan starten.’

De onderhandelingen met de gemeente hebben flink wat tijd gevergd.  Het contract is nu getekend. Er wordt zowel binnen als buiten een verbouwing uitgevoerd om het pand veilig en hygiënisch te maken. De scouts delen het pand aan de Thijlaan met de Turkse Democratische Arbeiders Beweging (OTDIB). Westerik: ‘Het terrein zal laag omheind en veilig worden, zodat we ook bepaalde programma’s naar de week erna kunnen doortrekken, zodat we nog beter scouting kunnen uitoefenen.’

Iets meer dan de helft van de leden komt uit Zuid-Berghuizen. De scouts willen hun jaarlijkse potgrondactie wel blijven houden, ook in onze wijk. Per 1 oktober is de verhuizing dus een feit. Het bestuur van scoutinggroep Peerke Donders bestaat uit Jan Adolfsen, Nancy Westerik, Anouk Engelbertink en Benny Bulthuis.