Slimme verkeerslichten op de Eektestraat

op dinsdag 28 mei 2019
Voor een snellere doorstroming van het verkeer krijgt de Eektestraat in de toekomst zogenaamd slimme verkeerslichten. De straat over het industrieterrein staat bovenaan de lijst van verkeerskundige knelpunten.

Door onder andere de brede rijbaan wordt er op de Eektestraat vaak te hard gereden. Er is een groene golf maar die is uitsluitend actief in de ochtend- en avondspits en alleen ingesteld op autoverkeer, niet op het vele vrachtverkeer dat ook gebruik maakt van de Eektestraat. Het vrachtverkeer kan de groene golf niet volgen omdat vrachtwagens trager optrekken dan auto’s waardoor deze vaak halverwege het groene golf traject tot stilstand komen. Het continu afremmen en optrekken zorgt vervolgens voor extra uitstoot en komt de doorstroming op de Eekstestraat niet ten goede. Verder blijkt dat de reistijd door het centrum van Oldenzaal nog steeds korter is ten opzichte van de gewenste route via de Eektestraat en N342 (rondweg), waardoor veel ongewenst doorgaand verkeer nog steeds door het centrum maar ook door onze wijk Zuid-Berghuizen rijdt. Dit geldt zowel voor de noord-zuid als voor de zuid-noord richting.

Slimme verkeerslichten dragen volgens de gemeente bij aan een betere doorstroming op de weg. Om eerst meer inzicht te krijgen in de werking, toepassing en effecten van slimme verkeerslichten is er een adviesbureau ingeschakeld om een vooronderzoek te doen. Dit adviesbureau is gespecialiseerd in het ontwikkelen van slimme verkeerslichten, ook wel iVRI's genoemd. Uitkomsten uit dit vooronderzoek kunnen ook worden gebruikt voor andere toekomstige projecten in Oldenzaal. Het college van B & W vraagt de gemeenteraad een krediet van 20.000 euro beschikbaar te stellen voor het vooronderzoek. Na toekenning kan het adviesbureau beginnen met het vooronderzoek.

Foto: Tubantia

 

Deel op Facebook

Nieuws automatisch ontvangen?

Volg onze Facebook pagina.