Zoeken
Zoeken

Stakenboer gaat langzaam weer open

Door de Coronacrisis lagen veel activiteiten stil. Ook in onze wijk. Maar welzijnsinstelling Impuls hervat langzaam de activiteiten, uiteraard op verantwoorde wijze volgens de regels van het RIVM. In Stakenboer is een voorzichtige herstart gemaakt met het koffie drinken.
Gastvrouw Maria Schieving ontvangt op dinsdag- en vrijdagmorgen weer haar koffiegasten, maar het verzoek is wel dat die zich vooraf even aanmelden. Gezien de te houden afstand van 1.50 meter is er beperkt ruimte. Maar het is mooi dat mensen weer kunnen genieten van contact met elkaar en van hun lekkere kopje koffie. De koffietijden zijn van 10.00-12.00 uur.
Directeur-bestuurder Alice ten Dam-Boschloo van Impuls zegt dat haar organisatie in kaart brengt welke activiteiten weer kunnen worden opgestart. ‘Het zal heel langzaam gaan en met de nodige aanpassingen, zoals je dat ook ziet bij de scholen en sportverenigingen etcetera. Het hele open karakter (kom maar binnen, aanmelden niet nodig etc) zal vervallen – aangepast moeten worden. Dat is erg wennen en past niet bij sociaal werk dat staat voor relaties tussen mensen en hun omgeving en een laagdrempelige manier van binnenkomen.’
In de Coronamaanden konden we constateren dat ons Fun Court nog steeds druk wordt gebruikt. Zelfs talentvolle voetbalteampjes uit andere delen van de stad komen hier trainen. Een niet weg te schrijven probleem is wel dat teveel kinderen hun blikjes en verpakkingen gewoon weggooien bij het Fun Court en de prullenbakken negeren. Elders op Hallo Berghuizen komen wij nog terug op het afvalprobleem.
Een welgemeend compliment gaat naar de gemeente Oldenzaal. Niet alleen heeft buitenbeheer van de gemeente het opgeknapte Fun Court overgenomen van WBO. Maar ook wordt ontmoetingspark Stakenkamp door de gemeente op een geweldige manier en tot tevredenheid onderhouden, los van de moraalloze wijkbewoners die hun afval en hondenpoep niet opruimen.
De Oldenzaalse looptrainer Huub van Langen heeft bij de Stichting Kansrijk Berghuizen al eens aangekaart looptrainingen te gaan verzorgen voor de allerjongsten op het atletiekbaantje rond het Fun Court. We hopen daar deze zomer samen met Huub verder gestalte aan te geven en willen in elk geval onderzoeken of dit tot de mogelijkheden behoort.