Zoek
Zoek

Stekker uit de Palmpasenoptocht

Na 63 jaar komt er een einde aan de Palmpasenoptocht in Zuid-Berghuizen. Door teruglopende belangstelling heeft de werkgroep Palmpasenoptocht de stekker uit het evenement getrokken.
Dit jaar wandelen voor het eerst op Palmzondag dus geen kinderen met hun fraai opgetuigde Palmpasenstok door de wijk. Jaren was dit een mooi beeld. De stoet werd vooraf gegaan door de muziekverenging Semper Crescendo en vele ouders en grootouders vergezelden hun kroost. ‘Het aantal deelnemende kinderen nam de laatste jaren sterk af’, zeggen sociaal werker Ilse Brummelhuis van Impuls en André Hesselink namens de geloofsgemeenschap Mariakerk. De afgelopen jaren was de tocht al niet meer verbonden aan de kerk, maar werd om het voortbestaan te garanderen de samenwerking met welzijnsinstelling Impuls gezocht. Twee dagen voor de tocht was er een gezamenlijke knutselmiddag, waarbij vrijwilligers met de kinderen de stokken van lekkere ingrediënten voorzagen. ‘Op de dag zelf zag je een deel van de kinderen terug’, aldus Ilse Brummelhuis en André Hesselink, ‘reden om deze traditie te beëindigen.’

Foto Mandy Remerink