Zoeken
Zoeken

Twee woningen erbij aan Gruttostraat

Naast de bestaande woning op de hoek Reigerstraat-Gruttostraat komen er twee woningen bij op het nu nog braakliggende terrein aan de Gruttostraat. Het college van B en W vindt dat dit wel kan en gaat de raad voorstellen het bestemmingsplan ‘Gruttostraat 21-23’ ongewijzigd vast te stellen.
Daarmee kunnen op de ruime kavel naast de al ingezette verbouwing van de vroegere woning van de familie Velthuis dus twee woningen worden toegevoegd. De vraag dit te mogen doen kwam al enige tijd geleden binnen bij de gemeente. Het stuk grond was in het bestemmingsplan Zuid-Berghuizen aangemerkt als wonen, maar stond alleen de bestaande woning toe. Nu wordt dat anders en vindt het gemeentebestuur het gezien de oppervlakte en de ligging van het perceel stedenbouwkundig passend hier twee woningen toe te voegen. In de zes weken dat het plan ter inzage lag is er één zienswijze ingediend.

Foto’s: Theo Krabbe.