Zoeken
Zoeken

Vijf vragen aan… Hannie Jansen!

De s
In de regio is een pilot gestart met hulp aan verwarde personen. Wat houdt dit in?

Hannie Jansen: ‘Als politie krijgen wij ook in onze regio dagelijks te maken met verwarde  personen. Regelmatig gebeurt het dat dit een gezondheidsprobleem betreft. Daardoor horen deze mensen niet thuis in een politiecel. Per 1 januari is er in onze regio een pilot met Street-triage. Het idee achter Street-triage is simpel en doeltreffend. Een team van een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, een ambulancemedewerker en een politieagent reageert als eerste op meldingen van overlast door mensen met verward gedrag, die bij de politiemeldkamer binnenkomen. Wanneer zij gezamenlijk in de Street-triagewagen arriveren, maken zij ter plekke een inschatting van de situatie. De persoon met verward gedrag kan direct in de Street-triagewagen worden meegenomen naar een geschikte vervolgplek. Dit kan zijn naar huis, het ziekenhuis, de huisarts, een ggz-instelling of het politiebureau.’

Wanneer er een inbreker in huis is kunnen mensen die daarover beschikken hun personenalarmering gebruiken.

‘Klopt. Mijn collega Peter Withag en ik zetten ons al enige tijd in om het veiligheidsgevoel van mensen die gebruik maken van een personenalarmering te vergroten. Vaak gaat dit om ouderen of mensen met een beperking. Maar in principe kan iedereen een abonnement nemen op een personen alarmering. Dit kan bijvoorbeeld bij Livio, Carint Reggeland en vele andere zorginstellingen. Wie personenalarmering heeft, mag en kan deze ook gebruiken bij een onveilige situatie. Bijvoorbeeld wanneer er een inbreker in de woning is, of wanneer sprake is van brand. De meldkamers van de zorginstellingen hebben hierover goede afspraken met onze meldkamer van de politie.’

De politie beschikt over een speciale ouderenagent.

‘Ja, onze ouderenagent Jaqueline op de Weegh is nu met Impuls bezig een middag te organiseren waarbij het thema ouderen en veiligheid centraal staat. Tijdens deze middag zal er op een leuke manier voorlichting en informatie worden gegeven met als doel het veiligheidsgevoel te vergroten. Bedoeling is dat dit voorjaar te doen. Ik hou de mensen hiervan op de hoogte.’

Je houdt spreekuur in de wijk, samen met de handhavers van de gemeente.

‘Inderdaad. Als wijkagent heb ik twee wijkdagen per week. Dat betekent dat ik op deze dagen mijn activiteiten in de wijk kan plannen. Woensdag is mijn vaste wijkdag. Ik heb dan van 13.00 tot 14.30 uur spreekuur in Breedwijs. Mensen kunnen gewoon binnenlopen, zonder afspraak. De handhavers van de gemeente zijn dan ook aanwezig. Naast een vaste wijkdag heb ik een variabele wijkdag. Op voor die dagen kunnen mensen een afspraak maken via mail: hannie.jansen@politie.nl.

Hoe bereiken de mensen de politie het snelst?

‘Via 0900-8844; dat is politie nodig, maar geen spoed. En natuurlijk via 112 in noodsituaties.’