Zoek
Zoek

Vijf vragen aan… Henk Wiggers

Henk Wiggers van Wiggers Vastgoed herontwikkelt de locatie van de Mariakerk. Twee architecten hebben de eerste, veelbelovende schetsen klaar. Komende week wordt na de afronding van allerlei details het definitieve koopcontract getekend. Heel wat Zuid-Berghuizenaren hebben zich al gemeld voor een appartement.
Henk Wiggers gaat binnen afzienbare tijd met zijn definitieve plan voor de Mariakerk naar de gemeente. Hij wil de omwonenden en de wijk goed informeren.

Welk gevoel gaf het verlossende telefoontje van de makelaar van het parochiebestuur?

 

Henk Wiggers: ‘Toch wel een euforisch gevoel. Zo van: na bijna twee jaar van intensief praten en onderhandelen is het dan eindelijk rond. Dan ben je echt opgelucht. Met het parochiebestuur in Oldenzaal was ik het vrij snel eens. Maar de onderhandelingen met het bisdom in Utrecht, waar we twee keer zijn geweest, durf ik gerust zwaar te noemen. Je kunt dan wel mooie plannen hebben waar de wijk iets aan heeft, bij het bisdom staat maar één ding voorop: ze willen tegen een zo hoog mogelijke prijs van dat kerkgebouw af. Uiteindelijk zijn we er goed uitgekomen. Met het eindbedrag ben ik tevreden en ik kan er wat de ontwikkeling betreft mee uit de voeten. Aanvullende voorwaarden en details zijn ook geen probleem, zoals behoud van de kruiswegstaties. Er blijft in mijn plan trouwens een heleboel gehandhaafd. De Mariakapel met het smeedijzeren hekwerk inclusief beelden blijft bestaan, de kerkbanken blijven staan, de fraaie lampen blijven evenals de klokken. En als men daarvoor mogelijkheden heeft, kunnen die zelfs als de gelegenheid zich daartoe aandient blijven luiden. Maar dat moeten we natuurlijk nader onderzoeken.  Het orgel en het altaar verdwijnen wel, maar van de kerk blijft heel veel.’

 

Wat geeft jou het vertrouwen dat je van deze kerklocatie een succes kunt maken?

 

‘Er ligt relatief veel grond om de kerk, waar je iets mee kunt. Het is een alzijdige kavel. Dat wil zeggen: overal om de kerk is grond beschikbaar. Daarnaast speelt de gunstige ligging in het hart van de wijk bij een florerend winkelcentrum een voorname rol. Gunstig zijn verder de staat en het ontwerp van het kerkgebouw. Het is een relatief eenvoudig gebouw, met veel volume, een massieve hallenkerk met aan de binnenkant een vrije bouwhoogte van liefst 10,50 meter. Dat is aantrekkelijk, want dan heb je technisch gezien heel veel mogelijkheden. Wat verder vertrouwen geeft is dat ik per mail, via LinkedIn en bij ons op kantoor aan de Enschedesestraat in Zuid-Berghuizen, al heel wat aanmeldingen heb gekregen voor een appartement. Bijna allemaal  van wijkbewoners, die hun woning willen verkopen, waardoor je natuurlijk de gewenste doorstroming krijgt in de wijk. Er komt dan elders in de wijk woonruimte vrij voor jongere gezinnen en daar is evenals aan goede appartementen behoefte aan.’

 

Wat is op dit moment de stand van zaken en wat gaat er de komende tijd gebeuren?

 

‘Zoals gezegd zijn de afgelopen maanden alle details tussen koper en verkoper besproken en uit onderhandeld. Nu het parochiebestuur, de Raad voor Economische Aangelegenheden (REA), het Kapittel van het bisdom en wij natuurlijk het eens zijn, wordt komende week het contract getekend. De REA adviseert de bisschop in financieel-economische aangelegenheden. Het Kathedraal Kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop.  In de tussentijd heb ik een gerenommeerde Oldenzaalse architect gevraagd een plan te maken. Hij heeft meerdere opties geschetst en het ziet er veelbelovend uit. Daarnaast heeft een architect uit Den Haag, die ruime ervaring heeft met het transformeren van kerken, een plan gemaakt. De komende tijd spreken we verder met de architecten en uiteindelijk maken we een keuze. Voor één van de plannen en misschien wel met inbreng van beide bureaus. Het gaat erom dat het beste en mooiste plan het gaat worden. Ik laat mijn eigen adviserend architect daarin ook zijn mening geven. Als we het plan definitief hebben,  gaan we weer naar de gemeente en als we nog wat verder zijn, komen we naar de buurt en de wijk. Ik denk dan aan een informatiebijeenkomst in de kerk.’

 

De herontwikkeling van de kerklocatie lijkt naadloos aan te sluiten op alles wat Zuid-Berghuizen in het hart van de wijk al heeft.

 

‘Dat klopt. De herontwikkeling is in mijn ogen zeer kansrijk, zeker als je de link legt  met het winkelcentrum. Onlosmakelijk verbonden is het realiseren van een dorpsplein tussen winkelcentrum en kerk, met een bistro, een mooie pleinwand en nieuwe parkeerplaatsen aan de kerkzijde. Het dorpsplein, zo genoemd vanwege het dorpse karakter van de wijk, lost het enorme verkeersinfarct en de vele gevaarlijke situaties die we nu op dit deel van de Burgemeester Wallerstraat hebben, in één klap op. Van groot belang is nu dat andere partijen als Kansrijk Berghuizen en Winkelcentrum Zuid-Berghuizen BV opnieuw aansluiten om dit plan bij de gemeente goed op de agenda te krijgen. Beide partijen zijn van meet af aan nauw bij de plannen betrokken geweest.  Het hart van Zuid-Berghuizen gaat straks nog beter kloppen. Met brede school Breedwijs, ontmoetingspark Stakenkamp met huiskamer van de wijk Stakenboer, de natuurlijke speeltuin, het Fun Court en de vlinderhof, het winkelcentrum, het gezondheidscentrum, de toekomstige appartementen aan de Reigerstraat en dan straks de herontwikkelde locatie van de Mariakerk.’

 

Wat is jouw indruk van de wijk Zuid-Berghuizen en hoe zie jij de toekomst van de wijk?

 

‘Kansrijk, om maar eens in de terminologie te  blijven. Zeker nu de nieuwe woongebieden in Stakenbeek zich snel ontwikkelen. Daar komen nieuwe gezinnen, daar worden kinderen geboren. Het is een impuls voor het hele gebied ten zuiden van de spoorlijn en dus voor Zuid-Berghuizen. We hebben in Stakenbeek fase 1 zelf acht woningen gebouwd. De laatste jaren wordt er erg positief over de wijk gesproken en dat is terecht. Het is een gemeleerde wijk en er gebeurt veel, vanuit een sterke betrokkenheid. Berghuizen verzekert zich zo van een geheel nieuwe toekomst.’

Tekst en foto: Felix Nijland