Zoek
Zoek

Vijf vragen aan… Ria Nijhof!

Ria Nijhof is voorzitter van Kansrijk Berghuizen. Graag gaat ze in op het verzoek van Hallo Berghuizen kort terug te blikken op het nu bijna afgelopen jaar. Ze is positief gestemd over de ontwikkelingen in de wijk, met name hoe steeds meer mensen vanuit betrokkenheid aanhaken.
Ria Nijhof.
Hoe kijk jij terug op 2019?
 
Ria Nijhof: ‘Het is een jaar geweest waarin we als Kansrijk Berghuizen hard hebben gewerkt aan de betrokkenheid en het verbinden van mensen en partijen uit onze wijk. En vooral hebben we geïnvesteerd in mensen. Als je dat goed en met aandacht doet, krijg je er veel voor terug. Kijk maar naar het goede werk van de initiatiefgroep wijkontwikkeling en het enthousiasme, waarmee nu de nieuwe werkgroep groen aan de slag is gegaan. We hebben ook en vooral geïnvesteerd in jongere mensen, die meedoen en met verfrissende ideeën komen. Juist hen betrekken is belangrijk. Velen van hebben nog een lang leven voor de boeg in onze wijk. Heel goed dan ook dat we de verjonging hebben ingezet. Door nieuwe vrijwilligers te betrekken bij Stakenboer trekt het koffie drinken daar aan. Die vrijwilligers brengen zelf mensen mee, die daardoor gemakkelijker de stap over de drempel maken. Natuurlijk werkt Kansrijk aan fysieke zaken. Zie onze drie prioriteiten, die we na het uitbrengen van de wijkvisie hebben gesteld. Allereerst het dorpsplein tussen winkelcentrum en kerk. Dan de invulling met woningbouw van het vroegere terrein van de Bernardusschool. En tot slot de afbouw van het parkpodium, waar we toch nog energie in willen steken, hoewel het college er helaas geen dubbeltje bij doet. Naast de fysieke aanpak is er de inhoudelijke aanpak. Daarin zie je dat we prima samenwerken met bijvoorbeeld de gemeente, maar ook met verenigingen en bijvoorbeeld de school. Dat de scholieren nu tijdens hun pauzes regelmatig in het hele park spelen, vinden we als Kansrijk  geweldig. Waar vind je zo’n groene speelplaats? Met zoiets kan de school zich zelfs profileren. Tot slot heb ik ook afgelopen jaar weer ervaren dat er in onze wijk heel veel gebeurt. We hebben veel actieve clubs en jawel, zelfs een geweldig paasvuur.’
 
Wat jou betreft is de oprichting van Kansrijk in de zomer van 2017 dus zinvol geweest?
 
‘Ja, honderd procent. Allerlei partijen uit de wijk kennen elkaar beter en werken nu samen aan het belang van de wijk. We willen samen de wijk nog beter en mooier maken. Wij hebben de wijsheid niet in pacht. Iedereen in Zuid-Berghuizen mag meepraten. Dat men dat wel wil, bleek tijdens de wijkraadpleging in Breedwijs met een volle zaal betrokken wijkbewoners.’
 
Wat beschouw je binnen de Kansrijkaanpak als het hoogtepunt van 2019?
 
‘Voor mij is dat de enorme kracht in onze groep om door te gaan. Ook als het even tegen zit of de meningen verschillen, komen we daar goed uit. Er is ruimte voor anderen om mee te doen. Een ander hoogtepunt is het uitbrengen van de wijkvisie, gedragen door onze wijkbewoners. Hierbij lopen we vooruit op de participatiegedachte bij de gemeente. In de laatste gemeenteraad wilden de meeste raadsleden de motie van het CDA inzake het dorpsplein niet steunen, maar feit is dat en de wethouder en de partijen wel gecharmeerd zijn van onze aanpak en initiatief en het plan voor een autoluw plein tussen kerk en winkelcentrum. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat de gemeente goed anticipeert op dit initiatief vanuit de wijk.’
 
Hoe nu verder?
 
‘We zetten de gesprekken met de politiek en de wethouder voort en hopen langzaam maar zeker stappen te zetten. We hebben een goed en steekhoudend verhaal. Het dorpsplein zoals wij dat in gedachten hebben lost een lastig verkeersinfarct op de Burgemeester Wallerstraat op. Het zal het economisch hart van de wijk nog meer versterken.’
 
Wat wens je onze wijk toe in het nieuwe jaar?
 
Dat we erin slagen met ons allen de mensen die het moeilijk hebben of zich alleen voelen te omarmen, met de vangnetten die we daarvoor hebben en met onze eigen inzet. Dat er voor de mensen die het financieel niet zo breed hebben als voor de mensen die wat meer in de portemonnee  hebben ruimte is in onze wijk. Veel of weinig geld doet er niet toe. Als je je maar fijn en betrokken voelt in Zuid-Berghuizen.’
 
Het bestuur van Kansrijk Berghuizen met de adviseurs en initiatiefgroepen wenst alle wijkbewoners maar ook alle clubs en verenigingen en externe relaties een hele fijne en gezellige kerst en een voorspoedig 2020, vol betrokkenheid en verbinding.