Search
Search

Voedselbosjes en bloembedden rond flats

De initiatiefgroep groen van Kansrijk Berghuizen helpt mee om van de nu nog kale gazons rond de drie flats aan de Frans Halsstraat belevenisvolle voedselbosjes en kleurige bloembedden te maken. Ook komen er andere bomen en struiken. Een deel is al aangeplant.
Kansrijk en de corporatie WBO Wonen zetten hier hun samenwerking voort na het succesvolle gezamenlijke project tegels wippen voor de flats aan de Bloemenkamplaan. Bij dat project was ook de gemeente betrokken. In plaats van heel veel tegels zijn hier wadi’s met planten, geveltuinen en nieuwe bomen gekomen. Flatbewoners helpen met het onderhoud.
 
Rondom de flats tussen Frans Hals- en Helmichstraat komt straks veel meer beleving. Het groenplan hier moet dit deel van de wijk nog mooier en beter maken, waarmee precies de doelstelling van Kansrijk Berghuizen is verwoord. Er moet uiteindelijk een parkje ontstaan. De nieuwe aanplant kent volgens hovenier Rob olde Monnikhof van WBO Wonen een opbouw in  zeven lagen, van hoog naar laag.
Er komen naast voedselbosjes op de kopse kanten van de flats ondiepe greppels, met elkaar verbonden, die worden ingezaaid om uiteindelijk te verworden tot brede, kleurige bloembedden; een lint van bloemen. Bedoeling is bij het inzaaien scholieren te betrekken, zowel van de nabijgelegen basisschool De Leemstee als van de groenafdeling van het Twents Carmelcollege. Het zand dat vrijkomt bij het graven van de greppelstructuur wordt gebruikt om enkele heuveltjes in het terrein op te werpen. Het regenwater van de daken van de flats moet in de toekomst op natuurlijke manier via de bodem worden afgevoerd. Bij de middelste flat wordt daartoe een pilot uitgevoerd. Bewoners van de flats krijgen uitleg in Stakenboer. Een subsidieaanvraag voor bomenaanplant binnen dit project is ingediend door Kansrijk Berghuizen bij de provincie Overijssel in samenwerking met Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel. WBO Wonen is kartrekker.