Zoek
Zoek

Werk Stakenkamplaan gaat beginnen

Corona, extreem lange levertijden en de vervanging van een ambtenaar vertraagden de plannen voor de herinrichting van de Stakenkamplaan. Maar komende week krijgen de bewoners een informatiebrief in de bus en in week 50 gaat de herinrichting beginnen.
Het asfalt gaat eruit en de Stakenkamplaan krijgt een klinkerverharding. Het moet volgens de gemeente zo een mooie en duurzaam verkeersveilige woonstraat worden, die bijdraagt aan een betere leefomgeving.   
Naast de klinkerbestrating worden verkeersremmende maatregelen getroffen. De gemeente heeft rekening gehouden met de wens van de bewoners niet te veel verkeersremmende maatregelen aan te leggen en om ze niet te steil uit te voeren. Het aantal drempels en de hoogte is derhalve opgelost door te kiezen voor twee grote plateaus in de straat. 
 
Bij de herinrichting van de straat ontstaat de mogelijkheid om de openbare verlichting aan te passen en te verduurzamen. Ook worden klimaat adaptieve maatregelen toegepast door bijvoorbeeld het regenwater af te koppelen en de groenstructuur te verbeteren. Net als in de zijstraten al het geval is moet de Stakenkamplaan worden ingericht als een beter herkenbare 30 km. zone.
Begin december start aannemer Lansink Wegenbouw uit Saasveld met het opbreken van het trottoir en de aanleg van het nieuwe wandelpad door het park. Na de jaarwisseling wordt een begin gemaakt met het nieuwe riool en de rijbaan.
Om de bereikbaarheid dan te garanderen wordt er in twee fases gewerkt. Voordat Lansink begint krijgen de omwonenden nog informatie over de fasering en planning.