Zoek
Zoek

Wijkagent Zuid-Berghuizen ziet mooie ontwikkelingen

Een beetje spanning heeft wijkagent Tom Verdam wel nodig om lol in zijn werk te hebben. ‘In Enschede heb ik, als politieagent, tot nu toe mijn mooiste tijd gehad. Je maakte er van alles mee; dat houdt het werk spannen en boeiend. Maar ook in Oldenzaal zit ik prima op mijn plek’, zegt de huidige wijkagent van Zuid-Berghuizen.
Wijkagent Tom Verdam vindt een mooi aspect van zijn werk dat hij in de wijk kan bijdragen aan een positief leefklimaat.

Tom Verdam verruilde vorig jaar de binnenstad voor Zuid-Berghuizen

‘Als het nodig is, draai ik er niet omheen’

Gekleed in uniform meldt Tom Verdam (46) zich voor een gesprekje in boerderij Stakenboer. Vorig jaar vond hij het na ruim vijf jaar wijkagent te zijn geweest in de Oldenzaalse binnenstad tijd voor een andere wijk. Daar waar hij in de binnenstad van Oldenzaal veel aandacht had voor de horeca volgde hij zijn, inmiddels met pensioen zijnde, collega Hannie Jansen op. Spijt van die stap heeft hij tot nu toe zeker niet gehad. ‘Berghuizen is een wijk die in ontwikkeling is. Met heel veel bouwactiviteit in de nieuwe woongebieden Stakenbeek en nog meer nieuwbouw op komst op locaties, die nu nog braak liggen. Een wijk ook met een gevarieerde bewoners en bijbehorende uitdagingen.’
 
In zijn functie als wijkagent heeft hij al met meerdere personen kennis gemaakt. ‘Ik denk niet dat ze me allemaal even aardig vinden’, stelt hij voor zichzelf vast, om er meteen aan toe te voegen dat hij meestal vrij direct is in zijn benadering. ‘Als het nodig is, draai ik er niet omheen.’ Tom is een ervaren politieman. Hij is begonnen in 1998 aan de politieschool in Lochem, waarna hij een jaar later als agent werd geplaatst in Denekamp. In 2005 vertrok hij naar Enschede alwaar hij meldingen in de noodhulp deed en lid was van de Mobiele Eenheid. In een wijk als Twekkelerveld leerde hij de veelzijdigheid van het wijkagentschap kennen. Iets dat hem nu in Berghuizen nog steeds van pas komt. 
 
Aanpak overlast
 
Tom doet zijn best om als wijkagent in positieve zin bij te kunnen dragen aan een voor iedereen prettig leefklimaat in de wijk. ‘Als ik kennis krijg van een probleem of melding in de wijk ga ik met diegene het liefst in gesprek. Dan krijg je beter een indruk hoe hij of zij woont, leeft en dan kan ik,  indien nodig, beter inschatten of ik iemand moet doorverwijzen of ze met overige hulpverlening in contact moet brengen’.
In dat kader werkt de wijkagent onder andere samen met de gemeente, de corporatie WBO Wonen en sociaal-culturele en andere partners. De overlast in Zuid-Berghuizen wijkt niet zo heel veel af van die in andere stadsdelen in Oldenzaal: Diverse overlast, conflicten, woningbraken en overige stafbare feiten. Tot zijn genoegen constateert hij dat het met de overlast in Park Stakenkamp in hartje wijk op dit moment meevalt. Vorig jaar waren politie en handhavers van de gemeente er regelmatig te vinden. Omdat de politie er een wijkaandachtspunt van maakte is dit park regelmatig in de surveillance meegenomen en is opgetreden tegen de veroorzakers, waardoor de overlast is verminderd.  
Tom Verdam krijgt twee dagen in de week de tijd voor zijn wijkwerk in Zuid-Berghuizen. Naast die twee dagen neemt hij noodzakelijke bezoekjes aan wijkbewoners mee tijdens de reguliere surveillances. Hij werkt nauw samen met het hele politieteam Oldenzaal omdat hij niet 24/7 in dienst is. Als hij in dienst is, is Tom graag in de wijk en aanspreekbaar voor de wijkbewoners.
 
De wijkagent van Zuid-Berghuizen is ook verantwoordelijk voor de bedrijventerreinen De Eekte, Hazewinkel, Hanzepoort en Jufferbeek. Tom is bereikbaar via het algemene politienummer 0900 – 8844. Daarnaast is het Politieteam Oldenzaal bereikbaar via Facebook en Twitter. 
 
Pilot ‘beeldbellen’
 
De wijkagenten in Oldenzaal experimenteren vanaf deze week met een digitaal spreekuur in de vorm van een tien minutengesprek. Elke week is een van de wijkagenten van Oldenzaal via beeldbellen van WhatsApp bereikbaar op donderdagen tussen 14.00 en 15.00 uur. Het spreekuur is niet bedoeld voor aangiftes en het gesprek mag maximaal tien minuten duren. Voor het doen van aangifte moet een afspraak gemaakt worden middels 0900 98844 
 
Wilt u via dit ‘beeldbellen’ een wijkagent spreken over een probleem in de wijk of wilt u iets melden? 
Maak dan een afspraak voor het digitaal spreekuur via e-mailadres Klantencontact.noordoost-twente@politie.nl
Een van de wijkagenten belt u dan op donderdag tussen 14.00 en 15.00 uur via WhatsApp (beeldbellen) op.
 
Meer informatie is te vinden op www.politie.nl

Foto’s: Frank Noordanus