Zoek
Zoek

Wijkvisie komt er aan

Op 27 maart werd in Breedwijs op initiatief van Kansrijk Berghuizen en met steun van de gemeente een succesvolle wijkraadpleging gehouden. De wijkvisie die daaruit voort moet komen, komt er aan.
Hennie Maartens en Felix Nijland van Kansrijk hebben alle belangrijke aanbevelingen, voorstellen en conclusies in eerste instantie samengevat. Elly Wenneger, wijkbewoonster en eigenaresse van Studio Nieuwe Weide, schreef vervolgens op basis van de aangedragen punten en met de aanbevelingen van de initiatiefgroep wijkontwikkeling de conceptvisie. Zij verzorgde tevens de layout. Het stuk, dat hopelijk een belangrijke leidraad gaat vormen voor de ontwikkeling en het beter en mooier maken van onze wijk in de komende jaren, ligt nu ter beoordeling bij de leden en adviseurs van Kansrijk en de leden van de initiatiefgroep wijkontwikkeling.
Als de reacties van deze kant binnen zijn, gaat het stuk per mail naar de mensen die tijdens de wijkraadpleging hun mailadres hebben achtergelaten. Ook zij krijgen een bepaalde periode de gelegenheid te reageren. Als de aanpassingen zijn aangebracht, wordt het stuk gepubliceerd op Hallo Berghuizen. Dan kunnen alle wijkbewoners nog reageren.
 
Uiteindelijk zal medio september de definitieve versie worden aangeboden aan burgemeester Patrick Welman, de leden van het college en de raad, WBO Wonen, de wijkagent etcetera. We hebben dan een goed proces  achter de rug, waarbij alle wijkbewoners gelegenheid hebben gehad hun zegje te doen.
 
De eerste reacties op de concept wijkvisie, met tientallen foto’s uit de wijk van Riet Vos, zijn zeer positief.