Zoek
Zoek

Willibrordplaquette voor Jan Agterbos

Koster Jan Agterbos heeft woensdagavond in het parochiecentrum van de Mariakerk de Willibrordplaquette uitgereikt gekregen. De 80-jarige Agterbos kreeg de onderscheiding met bijbehorende versierselen voor het vele werk dat hij heeft verricht voor de parochie en de geloofsgemeenschap.
De uitreiking gebeurde in het bijzijn van zijn vrouw Cili en hun kinderen en kleinkinderen. Pastoor Bernard Reerink sprak Jan Agterbos toe, het opspelden van de versierselen werd aan de familie overgelaten. De voornaamste taak van Jan Agterbos was het kosterschap, een taak die hij ruim dertien jaar – van 2007 tot 2020 –  vervulde. Daarnaast was hij loper voor de Actie kerkbalans; van 1973 tot en met 2015. Andere werkzaamheden die Agterbos voor rekening nam waren:
inpak/uitpakgroep Actie Kerkbalans, zanger van het gemengd koor van de Mariageloofsgemeenschap, acoliet bij uitvaarten, lid van de werkgroep Kerststal en hij verleende hand- en spandiensten bij de tuinclub van de kerk.
Zoals blijkt uit de opsomming deed de geloofsgemeenschap nooit tevergeefs een beroep op Jan Agterbos. Naast zijn vaste taken was hij ook altijd bereid om bij te springen, daar waar nodig was. Bij het goed kunnen functioneren van een geloofsgemeenschap is de inzet van mensen als Jan onontbeerlijk, zo luidde de algehele conclusie in het parochiecentrum.

Foto´s: Louis Nijland