Natuurlijk spelen

Natuurlijk spelen houdt in dat er speelaanleidingen worden gerealiseerd waarbij kinderen ‘dicht bij de natuur’ kunnen spelen en ontdekken.

Een zandkuil met zwerfkeien als klim- en stapstenen, een waterpomp, een sprookjeskring, waar verhalen verteld kunnen worden, een liggende klim- en klauterboom, etc. Op de naastgelegen speelheuvel bevinden zich  speeltoestellen voor de wat oudere jeugd, zoals een klimtoestel, kabelbaan, nestschommel etc. De grond is opgehoogd met de grond die vrij kwam bij de aanleg van de vlinderhof. Hierdoor zijn de oorspronkelijke hoogteverschillen in het park geaccentueerd, wat de belevingswaarde ten goede komt.