Energiecoöperatie Boeskoolstroom is al een eind op dreef

Wijk krijgt groene stroom van Shelterdak

Zo’n 150 huishoudens in Zuid-Berghuizen kunnen binnen afzienbare tijd honderd procent groene stroom krijgen via 1.800 zonnepanelen op de daken van Shelter Storage.

De Oldenzaalse energiecoöperatie Boeskoolstroom gaat serieus werk maken van de levering van groene stroom en CO2 gecompenseerd gas. Als er zonnepanelen komen op 3.000 m2 dakoppervlak van Shelter Storage op de hoek Enschedesestraat-Schelmaatstraat, is levering aan Zuid-Berghuizen in feite een peulenschil.

Volgens Jaap Noordman van Boeskoolstroom – de enige Oldenzaalse coöperatie zonder winstoogmerk voor en door Oldenzalers – is dit een handige oplossing voor wijkbewoners die geen eigen of geen geschikt dak hebben. Herman Bodewes van Shelter Storage werkt volgens Noordman graag mee aan een beter milieu en het behalen van energievoordelen.

Boeskoolstroom bestaat uit Harry Snijders, Sandor Löwik en Jaap Noordman. Bedoeling is dat Snijders binnenkort wordt opgevolgd door de nieuwe voorzitter Koos Fahner. Wat de groep drijft is een steeds duurzamer Oldenzaal, waar door maatregelen de CO2-uitstoot wordt beperkt en waar in toenemende mate wordt voorzien in de eigen energiebehoefte.

Eerlijke prijs

Jaap Noordman benadrukt dat deelnemers die meedoen in dit collectieve project over een aantal jaren belastingvoordeel genieten en klant worden vaneen lokaal en niet-commercieel burgerinitiatief. ‘Deelnemers betalen bovendien een eerlijke en marktconforme prijs’, stelt de energiecoöperatie. Op dit moment is men bezig offertes te vragen bij een drietal bedrijven, waarvan twee uit Oldenzaal en een uit Denekamp.

Overstappen van de huidige energieleverancier naar Boeskoolstroom is volgens Noordman eenvoudig. De coöperatie legt het systeem en de voordelen uit op de eigen website. Het blijft als het aan de initiatiefnemers ligt niet bij de daken van Shelter Storage alleen. Bedoeling is honderd procent duurzame energie op te wekken op meer daken van Oldenzaalse bedrijven en instellingen. Maar ook deelname in toekomstige windenergie of een biogasinstallatie behoren tot de mogelijkheden, aldus Jaap Noordman.

Hij was de afgelopen 35 jaar opbouwwerker in Oldenzaal en gelooft in nieuwe bewonersinitiatieven. ‘Het realiseren van klimaatdoelen moet juist in steden en dorpen door bewoners zelf in gang worden gezet. Ik weet waar bewoners in wijken en buurten in staat zijn bij uiteenlopende acties, groene samenwerking en milieubesparing.’

Informatie en aanmelding via: info@boeskoolstroom.nl of 06 – 40 61 48 59.
www.boeskoolstroom.nl

Bekijk ook onderstaand filmpje over zonne-energie:
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3066/Zonne-energie