Zoeken
Zoeken

groot verhaal

De duivensport was zijn lust en zijn leven. Maar Gerard Breukers leverde zijn postduiven al lang niet meer in voor een verre reis in de vrachtwagen en hopelijk een snelle en veilige thuisvlucht. Hij is steeds slechter gaan zien. En postduiven houden is dan een onmogelijkheid.

Gemeente voor 25.000 euro nieuwe eigenaar gebouw De Reisduif 

Duivensport in Berghuizen voorgoed ten einde

Voor de 83-jarige Breukers geldt dat hij de historie in gaat als de laatste voorzitter van PV De Reisduif. Want zijn club, die twee jaar geleden nog negen vliegende leden kende, werd in feite toen al opgeheven. ‘Jammer’, is het enige wat Breukers uit zijn mond krijgt. Maar het is hem aan te zien dat het hem veel doet. ‘Wat moet je? De bond vereist minimaal 15 leden, die duiven moeten hebben en er daadwerkelijk mee vliegen. Als je daar niet aan voldoet, is het afgelopen.’
 
Nu het duivengebouw op de parkeerplaats van sportpark ’t Venterinck voor 25.000 euro is verkocht aan de gemeente, is het verhaal helemaal over en uit. Het college van B en W nam dinsdag het besluit tot aankoop. Gerard Breukers weet niet wat er precies met het gebouw gaat gebeuren. ‘Het recht van opstal loopt af op 30 april. Tegen die tijd passeert de verkoopakte bij de notaris. De gezelligheid is al uit het gebouw’’, zegt hij met weemoed in zijn stem. ‘De stoelen zijn namelijk verkocht aan de duivenvereniging in de stad, het biljart is weg en allerlei andere spullen als de duivenklokken zijn eveneens verkocht. Wat tafels en stoelen staan er nog, want het Ol’nzels Plezeer Orkest (OPO, red.) repeteert er nog steeds.’
 
Wethouder Rob Christenhusz zei dinsdagmiddag dat de gemeente de verplichting had het gebouw aan te kopen. Wat er in komt weet hij ook nog niet precies. ‘We kijken of huurders zich melden en gaan uit van een bestemming die net zoals nu met sport te maken heeft, maar het mag ook een maatschappelijke functie hebben.’ ‘Als zich geen huurders melden’, vervolgt de bestuurder, ‘is opslag een optie en als zich uiteindelijk niets aandient of er doen zich onverhoopte omstandigheden voor die de gemeente veel geld gaan kosten, is sloop niet uitgesloten.’ Maar dat is wat de gemeente betreft nog ver weg.
Wethouder Rob Christenhusz.
Muzikaal leider Rob Reinders van OPO zegt dat zijn muziekvereniging in het gebouw blijft. Hij is daar blij mee. ‘De gemeente zal ons een contract aanbieden. We repeteren er elke maandagavond. Volgend jaar bestaan we 44 jaar en dat is in de carnavalswereld natuurlijk een belangrijk getal. Het is dan fijn dat je zekerheid hebt over je huisvesting.’
 
Containergebouw
 
Aan die huisvesting en aan het gebouw mankeert nagenoeg niets, vertelt Gerard Breukers met enige trots. ‘Het is een zogenaamd containergebouw. Zowel aan de buiten- als aan de binnenkant is het gebouw netjes in orde.’ PV De Reisduif werd opgericht in 1951. Het eerste onderkomen was in café Reuver aan de Enschedesestraat. Later werd een gebouw in gebruik genomen tegenover dit café, op het zogenaamde raccordementslijntje naar het industrieterrein. Toen bouwbedrijf Plegt-Vos plannen had hier, opzij van de Enschedesestraat, het kantoor te bouwen, moest De Reisduif weg.
 
Gerard Breukers: ‘We kregen van Plegt-Vos een bestaand gebouw aangeboden, dat opnieuw opgebouwd moest worden. We zijn wat rond gaan kijken en vonden een mooi plekje aan het begin van het sportpark aan de Schapendijk. De gemeente vond die locatie prima. Wij hadden handige jongens in de club, veel uit de bouw en samen met medewerkers van Plegt-Vos hebben we het gebouw toen weer in de benen gezet en mooi afgewerkt.’
 
Het duivengebouw werd gebruikt bij verkiezingen en veel Zuid-Berghuizenaren kennen het daardoor wel. De biljartvereniging Michgorius trekt niet in het gebouw, geeft secretaris Jos van Mook aan. Daar was wel even sprake van. De club, 40 leden rijk, biljart dagelijks bij Impuls in gebouw Willemien aan de Wilhelminastraat. ‘Een verhuizing zou voor ons te duur worden’, meldt Van Mook. ‘We kunnen in het duivengebouw natuurlijk niet voor niets terecht. We zouden nieuw meubilair moeten kopen, drie nieuwe biljarts, want de biljarts hier zijn van Impuls, dan heb je nog de energiekosten en bijkomende kosten. Nee, het is niet haalbaar.’ Van Mook weet te melden dat Impuls de club in de kosten wat tegemoet is gekomen.
 
Slechts vier leden van PV De Reisduif blijven actief in de duivensport. Zij hebben zich gemeld bij de zusterclub in Oldenzaal. 
Een foto uit de oude doos. De opening door sportwethouder Jan Lempsink van het toenmalige clubgebouw aan de Enschedesestraat.
Het bestuur van PV De Reisduif in 1976 met onder meer Johan Steffens en Herman Monninkhof.

Foto’s: Hans Muijderman, gemeente Oldenzaal en archief Jan Kienhuis.