Stichting Kansrijk Berghuizen

Naam: Stichting Kansrijk Berghuizen te Oldenzaal

Opgericht: 24 juli 2017
RSIN: 857802458

Contactgegevens

Secretariaat
F. M. Nijland
Uiverstraat 5
7574 BA Oldenzaal
Tel. 06 - 57 64 23 03
E-mail: felix.nijland@planet.nl

Bestuurssamenstelling:

  • Mevrouw M. T. B. M. Nijhof, voorzitter
  • De heer F. M. Nijland, secretaris
  • De heer J. Hofsteenge, penningmeester
  • De heer W. A. M. Olde Kalter, bestuurslid
  • De heer K. R. Zomers, bestuurslid

Adviseurs:

  • De heer J.H.M. Olde Kalter
  • De heer H.J.M. Maartens
  • Mevrouw G.A.H. ten Dam-Boschloo

Doelstelling:
Vanuit een positieve grondhouding in de meest brede zin trachten de wijk Zuid-Berghuizen in Oldenzaal nog iets mooier en beter te maken en daartoe initiatieven te ontplooien en plannen uit te werken en te realiseren. Gerealiseerd zijn door de stichting en haar voorganger de Stichting Park Stakenkamp onder meer een vlinderhof (in samenwerking met het IVN), een natuurlijke speeltuin (in samenwerking met de gemeente), een Fun Court (in samenwerking met de corporatie WBO Wonen), een huiskamer van de wijkproject (in samenwerking met Winkelcentrum Zuid-Berghuizen BV en welzijnsinstelling Impuls), de wijkkrant www.halloberghuizen.nl en wandelroutes (in samenwerking met het IVN),

Projecten waar nog aan wordt gewerkt zijn:
De bouw van een muziekkoepel in Park Stakenkamp, de realisatie van een dorpsplein (plein met een dorps karakter) tussen het winkelcentrum en de kerk, het vernieuwen van de paden in Park Stakenkamp, het aanbrengen van informatiebordjes bij de 40 bijzondere bomen in Park Stakenkamp, de herontwikkeling van de door een projectontwikkelaar met betrokkenheid van Kansrijk aangekochte kerklocatie en het creëren van nog meer ontmoeting in het park en de huiskamer van de wijk.

Beloningsbeleid:
Aan de bestuursleden van de stichting worden geen beloningen of vergoedingen verstrekt. De stichting beoogt niet het maken van winst.