Kansrijk: de wijk mooier en beter maken

De in juli 2017 opgerichte Stichting Kansrijk Berghuizen heeft een korte en vooral heldere doelstelling: de wijk Zuid-Berghuizen nog iets mooier en beter maken. Bewoners die nauw betrokken zijn bij het wel en wee van hun wijk vertegenwoordigen zichzelf of een organisatie of vereniging uit Zuid-Berghuizen. Want in Kansrijk werken diverse grote clubs en organisaties succesvol samen. 

Kansrijk is een verbinder, die regelmatig praat over de wijk met allerlei partijen, zoals ook hier bij het aanbieden van de wijkvisie.

Die clubs en organisaties zijn onder meer FC Berghuizen, de geloofsgemeenschap Mariakerk, basisschool De Leemstee, Winkelcentrum Zuid-Berghuizen BV en welzijnsinstelling Impuls. Deze partijen kennen elkaar inmiddels goed, zoeken elkaar op wanneer het nodig is onder het motto: samen sterk en effectief. Zo ging bijvoorbeeld een gezamenlijke brief naar het college van B en W met een pleidooi voor het vernieuwen van de paden in ontmoetingspark Stakenkamp en het plaatsen van lichtmastjes.

De naam Kansrijk Berghuizen komt voort uit het gegeven dat Zuid-Berghuizen gezien kan worden als kansrijke wijk. Gezien de bouwmogelijkheden op de diverse inbreidingslocaties, maar inhoudelijk ligt er ook een kansrijke uitdaging in het nog beter bij elkaar brengen van Nederlanders en medelanders, waarvan velen hier mede door het textielverleden een gekoesterde woonplek hebben gevonden. Hier is nog wel een verbeterslag te maken.

Projecten die door Kansrijk en haar voorganger de Stichting Park Stakenkamp zijn  gerealiseerd zijn onder meer de vlinderhof (met het IVN Oldenzaal-Losser e.o.), de natuurlijke speeltuin (met de gemeente), het Fun Court (met WBO Wonen), huiskamer van de wijk boerderij Stakenboer (met WBO Wonen en Winkelcentrum Zuid-Berghuizen BV), de digitale wijkkrant Hallo Berghuizen (met een subsidie van Provincie Overijssel) en de stedelijke muziekkoepel (met de Stichting Muziekkoepel Oldenzaal, de gemeente, fondsen en het bedrijfsleven).

Projecten waar aan wordt gewerkt of waarin Kansrijk probeert de voortgang te bespoedigen zijn onder meer de herontwikkeling van de locatie Mariakerk (met ontwikkelaar Jouw Wonen), het weren van het doorgaande verkeer op de Burgemeester Wallerstraaat en het daartoe realiseren van een dorpsplein tussen kerk en winkelcentrum, woningbouw op de inbreidingslocaties Reigerstraat en JH Molkenboerstraat, het plaatsen van informatiebordjes bij 40 bijzondere bomen in Park Stakenkamp (met een subsidie van Provincie Overijssel), het verbeteren van de parkpaden en het aanbrengen van verlichting, het oprichten van een prikploeg voor zwerfafval en het meer betrekken van nieuwe inwoners in appartementencomplexen of de nieuwe woongebieden in stadsdeel Stakenbeek. Dat kan het beste door ontmoeting te organiseren. De initiatiefgroepen groen en kunst  zetten zich in voor meer en mooier groen en bijvoorbeeld een poëzieroute of een waterkunstwerk in de Stakenbeek. Een Denktank Zuid-Berghuizen met jongere inwoners neemt een keer per kwartaal de wijk onder de loep en komt met aanbevelingen.

Wat kun jij doen?

Je kunt ons helpen door met goede ideeën te komen. Je mag ook een mailtje sturen als je iets voor je wijk wilt betekenen. Dan gaan we graag in overleg met je wat het beste bij je past. Meedenken, gastheer of gastvrouw zijn in Stakenboer, helpen het park mooi te houden of je wilt misschien wel een nieuwe wijkactiviteit opzetten. Voel je welkom. info@halloberghuizen.nl