Zoek
Zoek

Mariakerk

Toen de St. Antoniuskerk rond 1928-1929 te klein bleek werd in katholiek Oldenzaal al gedacht aan de bouw van een vierde parochiekerk en wel in Zuid-Berghuizen. Een perceel van ruim 7.000 m2 werd voor 15.000 gulden gekocht van J. Koop. De oorlog vertraagde de bouwplannen voor de nieuwe kerk. Maar na 1945 nam deken I.H. Van den Berg de ontwikkeling voortvarend ter hand.

mariakerk-1

In 1952 werd B.K.M. Kloppenborg benoemd tot bouwpastoor. Bij de aanbesteding in de zomer van 1953 bleek de heer G. Vos de laagste inschrijver. Voor 297.623 gulden mocht Vos de kerk bouwen. Op 5 juli 1955 werd de Mariakerk door aartsbisschop mgr. dr. B. Alfrink van Utrecht plechtig geconsacreerd.

Anno 2022 heeft de Mariakerk zijn functie als kerk verloren. Ontwikkelaar Jouw Wonen uit Zuid-Berghuizen heeft de kerk en omliggende grond gekocht. De geloofsgemeenschap en de Stichting Kansrijk Berghuizen zijn betrokken bij het maken van een plan met een multifunctionele bestemming met zorg, dienstverlening, commercie en wonen. Voor de geloofsgemeenschap blijft een kleine ontmoetingsruimte. Deze gemeenschap is klein, maar nog actief. De getransformeerde kerklocatie betekent een boost voor het hart van de wijk Zuid-Berghuizen

Klik op onderstaande link voor een globaal overzicht van de toekomstige bestemming van de Mariakerk en omliggende grond.

Plannen kerklocatie zijn in gevorderd stadium