Search
Search

Plannen kerklocatie zijn in gevorderd stadium

De Mariakerk wordt een bruisende locatie in het hart van de wijk. Wie de actuele plannen goed tot zich door laat dringen kan niet anders dan tot de conclusie komen dat er een multifunctioneel gebouw tot stand komt met uiteenlopende functies, die prachtig aansluiten bij elkaar en waar in de wijk behoefte aan is.
Het vooraanzicht vanaf de Burgemeester Wallerstraat.

Jouw Wonen trekt zelf in Mariakerk, evenals paramedisch centrum

Belangstelling tandarts voor pastorie

Tekst: Felix Nijland. Beeldmateriaal: Jouw Wonen..

Op deze regenachtige maandagmiddag vertellen de projectontwikkelaars Henk Wiggers en Marko Hartmann in de kerk waar precies twee hoge scheidingswanden komen. Dat is midden over het altaar en op de plekken waar beide zijbeuken ophouden en de kerkzaal begint. ‘Zo is de kerk op te delen in drieën, elk deel krijgt zijn eigen bestemming’, wijst Wiggers in het rond. In de gemetselde ronding en op wat nu nog het verhoogde altaar is trekken beide ontwikkelaars met hun eigen bedrijf Jouw Wonen. Nu nog gevestigd aan de Enschedesestraat. Ze hebben via glas straks uitzicht op de kerkzaal met het ronde glas-in-loodraam op het zangkoor als op de Burgemeester Wallerstraat. Marko Hartmann: ‘Aanvankelijk hadden we de pastorie hiervoor in beeld, maar bij nader inzien leek de kerk zelf ons een betere en vooral mooiere plek.’ Er waren plannen hier daghoreca te vestigen, bijvoorbeeld een bistro of broodjeszaak, maar dat voornemen heeft Jouw Wonen voorlopig niet opgenomen in het plan.
 
Geloofsgemeenschap
 
Toehoorders in het parochiecentrum en even later de kerk zijn deze middag Wim Olde Kalter van de geloofsgemeenschap Mariakerk en Felix Nijland, secretaris van Kansrijk Berghuizen. Beiden maken vanaf het begin deel uit van de projectgroep herontwikkeling locatie Mariakerk. Verder zijn er Hennie Olde Scholtenhuis en Anita Brinkhof van de geloofsgemeenschap Mariakerk. Zij willen graag zo lang mogelijk gebruik maken van de faciliteiten in de kerk en na de verbouwing zullen zij om bij elkaar te kunnen blijven komen sowieso een permanente ruimte krijgen van 60 m2. Waar precies, dat hangt nog. In het bestaande parochiecentrum en anders in wat overblijft van de kerkzaal. Deze ruimte zal worden gehuurd door de overkoepelende St. Plechelmusparochie. 
Paramedisch

 

In de ruimte tussen de beide bestaande ingangen aan de noord- en zuidkant van de kerk komt, zoals de plannen er nu voor staan, een centrum met paramedici, die elkaar hebben opgezocht, hun belangstelling hebben getoond en ervan overtuigd zijn dat zij elkaar op deze plek in het hart van de wijk kunnen aanvullen. In dit middendeel wordt voor hun praktijkruimtes een doos-in-doosconstructie gebouwd, waar bezoekers omheen kunnen lopen en zo het kerkdak, dat mogelijk wordt opengewerkt tot de balklaag, kunnen zien alsmede de glas-in-loodramen.
 
 
Zorg
 
De aanbouwen aan weerskanten van de kerkzaal blijven in tegenstelling tot eerdere berichten staan. Aan elke kant komen drie inpandige woningen voor de zorgpartij uit Enschede, die in beeld is om los van de kerk aan de zuidzijde ook nog eens twee keer vijf appartementen met zorg te bouwen, in twee bouwlagen. De zes woningen worden zoals gezegd in de kerk gebouwd en krijgen daglicht van buiten. Van beide bestaande aanbouwen moet wel het asbest van de bestaande dakconstructies worden verwijderd.
 
Dat geldt ook voor het asbest dat zit in de vierkante vlakken boven de grote kerkruimte. De zes woningen reiken aan de binnenzijde van de kerk tot net onder de rijen lampen, die in de kerk hangen. In het middengedeelte komen zowel een ontmoetingsruimte als een keuken, waar een kok dagelijks gaat koken. Zowel voor de in te bouwen woningen als de tien appartementen geldt dat het gaat om appartementen met zorg, die wordt geleverd door één partij waarmee Henk Wiggers en Marko Hartmann in een gevorderd stadium van overleg zijn.
Deze partij, waarvan de naam nog niet kan worden genoemd, staat in principe open voor overleg met de geloofsgemeenschap Mariakerk. Hennie Olde Scholtenhuis van die groep: ‘Wij willen graag twee keer in de maand in de zaalruimte die er komt in overleg en binnen de mogelijkheden die er zijn een viering houden. Geen eucharistieviering, dat kan straks niet meer, maar wel andersoortige vieringen. Zo lang het kan.’ Wiggers en Hartmann willen wel meewerken aan voorlopig doorgaand gebruik, zo lang zij niet intensief aan het verbouwen slaan. De geloofsgemeenschap moet dan wel zelf zorgen voor het verwarmen van de kerkzaal.
 
Mariakapel
 
De hoofdingang blijft zoals die nu is, komend vanaf de Enschedesestraat kijk je er recht tegenaan. Van hieruit is ook de bestaande Mariakapel bereikbaar, die in het gebouw wordt opgenomen en waar mensen in de toekomst in principe een kaarsje kunnen blijven opsteken en een moment van stilte kunnen vinden. Hoe dat allemaal precies wordt geregeld, wordt nader uitgewerkt. Henk Wiggers sluit niet uit dat op het zangkoor de zorgorganisatie kantoorruimte onderbrengt.
De verhogingen van het altaar worden allemaal weggehaald. Er komt door het hele gebouw een vlakke vloer, waarin vloerverwarming kan worden aangebracht. In de kap van de kerk, leggen ontwikkelaars uit, komen technische en uiteraard duurzame installaties voor onder meer het verwarmen van het gebouw.
 
Tandarts
 
Voor het herbestemmen van de pastorie is sinds kort een Oldenzaalse tandartsenpraktijk in beeld, die een grotere ruimte zoekt met goede parkeermogelijkheden. De gesprekken zijn nog in het beginstadium, maar zeker is dat dit een toevoeging voor de voorzieningen in de wijk betekent.
Tegenover de parkeerplaats van het winkelcentrum komen ten zuiden van de pastorie in drie bouwlagen nog eens dertien koopappartementen met balkons. Dit gebouw dat los staat van alle overige bebouwing krijgt tevens een grote winkelruimte – daar is al een gegadigde voor – en het krijgt voor fietsen en opslag een kelder. Zowel voor de zorg- als de koopappartementen bestaat grote belangstelling. De vraag overtreft het aanbod. Jouw Wonen blijft eigenaar van grond en opstallen en zal deze verhuren aan partijen. Niet uitgesloten is dat de pastorie in aanmerking komt voor verkoop. 
Bewoners
 
De ontwikkelaars hebben vorige week opnieuw overleg gevoerd met zeven bewoners van de Mariastraat aan de zuidkant van de kerk. Deze bewoners stemmen in met parkeren op het kerkterrein in plaats van haaks aan de straat voor hun woningen. Dat gebeurt binnen de beukenhaag rond de kerk; die blijft staan. Henk Wiggers benadrukte maandagmiddag dat de sfeer van de gesprekken gaandeweg wat losser is geworden. De bewoners kunnen straks meepraten over het groenplan. Want met name voor de nieuwbouw moeten bomen verdwijnen, maar er komen ook bomen terug.
  
Procedure
 
De Mariakerk moet nog wel formeel aan de eredienst worden onttrokken. Eigenlijk ruim voor het einde van het jaar, maar dat druist een beetje in tegen de wensen van de geloofsgemeenschap, die er op kerstavond nog een viering wil houden. Dit blijft nog even onderwerp van gesprek tussen ontwikkelaars, geloofsgemeenschap en centraal parochiebestuur. Dat overleg wordt de eerste tijd ook nog blijvend gevoerd over allerlei zaken en attributen uit de kerk, die de geloofsgemeenschap graag in de kerk en anders in Zuid-Berghuizen wil houden. Zoals bijvoorbeeld de grote kroonluchter en het smeedijzeren kruis achterop het altaar. Eind dit jaar en anders direct begin volgend jaar moet de overdracht van de kerk zijn.
Henk Wiggers en Marko Hartmann wachten met smart op het moment dat de gemeente zover is dat het hele plan de bestemmingsplanprocedure in kan. ‘Liever vandaag dan morgen’, stelden beiden maandagmiddag vast, ‘we hopen dat we de gemeente hierin op ons pad vinden.’
 
Zie ook www.jouwwonen.nl en klik op ‘Bekijk al onze projecten’ en vervolgens op ‘Mariakerk Oldenzaal’.