Search
Search

Albert Huttenhuis Lid Orde Oranje Nassau

In de gemeente Oldenzaal ontvingen vrijdag acht Oldenzaalse inwoners een Koninklijke Onderscheiding. Zij worden bij gelegenheid van Koningsdag 2020 benoemd in de Orde van Oranje Nassau. In Zuid-Berghuizen viel deze grote eer ten deel aan Albert Huttenhuis.
Vanwege de landelijke maatregelen rondom het coronavirus vond de traditionele lintjesregen op 24 april in aangepaste vorm plaats. Burgemeester Patrick Welman belde met de uitverkoren Oldenzalers om hen te melden dat het Zijne Majesteit de Koning had behaagd om hem of haar te benoemen in een ridderorde. Daarnaast worden de namen van de gedecoreerden in een speciale editie van de Staatscourant gepubliceerd. 

Voor de daadwerkelijke uitreiking van de versierselen wordt gezocht naar één landelijk gezamenlijk moment later dit jaar.

Voor Albert Huttenhuis was de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau thuis aan de Kwartelstraat een grote verrassing. Albert is een bekende verschijning in onze wijk. Hij was timmerman van beroep. Nadat hij bij verschillende aannemers werkte, richtte hij samen met een collega een eigen timmerbedrijf op: HUKO. Na een aantal jaren ging hij als zelfstandig bedrijf ‘Albert Huttenhuis timmerwerken’ verder. 

Naast zijn werk als timmerman was Albert ook maatschappelijk als vrijwilliger op verschillend gebied zeer actief. Het jaar 2019 was voor Albert een rampjaar. Niet alleen kreeg hij te maken met de ziekte MDS (een ziekte waarbij de aanmaak van bloedcellen is verstoord), eind 2019 kreeg hij ook nog eens een herseninfarct. Hierdoor moest hij noodgedwongen stoppen met al zijn vrijwilligerswerk. 

Albert is meer dan 68 jaar lid van de voetbalvereniging FC Berghuizen. Hij voetbalde ruim 40 jaar en daarnaast bekleedde hij diverse vrijwilligersfuncties. 

Zo was Albert grensrechter/leider van het tweede elftal en was hij een zeer gewaardeerd lid van de commissie onderhoud en beheer van de accommodatie. Hierin heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd en mede leiding gegeven aan een team vrijwilligers die de grote verbouwing, realisatie van de bovenbouw op het bestaande clubgebouw, hebben uitgevoerd. Albert heeft het ontwerp bedacht en nam het grootste deel van het timmerwerk voor zijn rekening. Ook voor de jaarlijkse zomerfeesten van FC Berghuizen zette Albert zich in. 

Albert zette zijn kennis en kunde ook graag (om niet) in voor diverse andere instanties en organisa-ties. In het Park Stakenkamp speelde Albert een grote rol bij de renovatie van de boerderij Stakenboer. Bij de jaarlijkse evenementen in het Park Stakenkamp: ‘Berghuizen in beweging’ en ‘Kerst in het Park’, was Albert als vrijwilliger nauw betrokken. 

Vanaf de opening van ‘Ons Gebouw’ in 2017 was Albert dagelijks actief in de werkplaats en verleende daar hand- en spandiensten voor de stichtingen die zich inzetten voor armoedepreventie. Laatstelijk zette hij zich met anderen in om de afbouw van het culturele podium in Park Stakenkamp gerealiseerd te krijgen.

Nog zeven andere Oldenzalers ontvingen een Koninklijke onderscheiding. Daaronder Martin van Gils van de Woonpromenade Van Gils. Hij werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Kansrijk en Hallo Berghuizen feliciteren Albert en Joke Huttenhuis en familie van harte met deze prachtige benoeming. Heel erg verdiend.