Zoek
Zoek

Alleen, hoe dan verder na verlies van partner

Kunt u steun van een ander goed gebruiken in een heftige periode uit uw leven? Impuls houdt met Bureau Reflect zes bijeenkomsten voor mensen vanaf 60 jaar, die recent hun partner hebben verloren. Het thema is: ‘Alleen, en hoe dan verder.’ Donderdagmiddag 1 juni is de eerste bijeenkomst.
Het overlijden van een partner brengt veel verdriet met zich mee. Geschokt, in staat van verdoofdheid, die je gevoelloos maakt of een gevoel van onwezenlijkheid geeft, breng je de eerste tijd door. Je verbaast je daarover, terwijl je weet dat je toch iets hoort te voelen. Je voelt je prikkelbaar, rusteloos. Je innerlijke balans is verstoord. Op zoek naar de overledene, waarvan je weet dat hij of zij dood is, maar waarvan je niet kunt geloven dat het echt waar is.
 
Inhoud bijeenkomsten
 
Gedurende zes donderdagmiddagen deel je ervaringen over deze moeilijke tijd. De eerste drie bijeenkomsten staan in het teken van rouw en verlies. Gespreksthema’s zijn de laatste levensfase, afscheid nemen en terugblikken op het samen beleefde leven. Herkenning en steun vinden bij elkaar is dan het doel.
 
In de laatste drie bijeenkomsten is het gesprekonderwerp ‘Hoe pak je de draad weer op, wat geeft voldoening en welke nieuwe aanknopingspunten ontdek je bij jezelf.’ Samen gaan de deelnemers op zoek naar mogelijkheden op het gebied van (vrije) tijdsbesteding, vrijwilligerswerk en sociale activiteiten. We praten over vriendschappen en contacten leggen, over meedoen en opnieuw je draai vinden. Dit lukt vaak beter als je dit vanuit de groep oppakt, dan wanneer je dit alleen moet doen.
 
De bijeenkomsten worden geleid door Louis Harmelink, educatief begeleider van senioren en seniorencoach. Een kennismakingsgesprek bij u thuis maakt onderdeel uit van deze bijeenkomsten. Eventuele vragen kunnen dan ook worden gesteld.
 
De eerste bijeenkomst is zoals gezegd donderdag 1 juni om 14.00 in Stakenboer aan de Burgemeester Wallerstraat 115. De kosten bedragen 25 euro voor zes bijeenkomsten.
Opgave: info@impuls-oldenzaal.nl of 0541 – 571414.