Zoek
Zoek

Baggerwerk Stakenbeek goed voor de visstand

De Oldenzaalse Hengelsport Vereniging (OHV) is erg tevreden over de verbeteringen aan de Stakenbeek. Daardoor kan er dit jaar weer een zestal viswedstrijden voor senioren worden gehouden. Dat is in tien jaar niet meer gebeurd.

OHV tevreden over verbeteringen Stakenbeek

Voor het eerst sinds jaren weer viswedstrijden
 
Tevreden kijkt penningmeester Hans Holsbeek van de OHV over de beek. Hij woont er nagenoeg naast. ‘Alle gedeelten zijn nu uitgebaggerd’, vertelt Holsbeek. ‘De oevers zijn deels verstevigd met schanskorven. Vooral het gedeelte waar nu woningen worden gebouwd, ziet er goed uit.’ Holsbeek mag een deskundige worden genoemd. Want naast verwoed sportvisser en penningmeester van de OHV werkt hij beroepsmatig als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) bij Sportvisserij Oost-Nederland. Hij kan vertellen dat door het verwijderen van de rottende baggerlaag de waterkwaliteit in de Stakenbeek sterk is verbeterd. ‘Dat komt de visstand ten goede omdat er veel meer zuurstof in het water zit’, legt hij uit. De OHV houdt dit jaar zoals gezegd een zestal viswedstrijden aan de beek. Tien jaar was dat nauwelijks mogelijk. Ook de buurtbewoners kunnen weer naar hartenlust hun hengel uitwerpen. Ze moeten dan uiteraard lid zijn van de OHV. ‘Eigenlijk’, trekt Hans Holsbeek een vergelijk, ‘zijn de visvijvers in Oldenzaal onze voetbalvelden. En die hebben net als voetbalvelden onderhoud nodig. Gelukkig hebben we daar met de gemeente een goede verstandhouding over. In die zin dat de gemeente in de komende jaren geld wil reserveren voor bagger beurten, op de momenten dat dat nodig is. Kortom, daar moet een baggerplan voor worden opgesteld. De OHV is volgens de penningmeester een bloeiende vereniging die het afgelopen jaar met zo’n honderd leden is gegroeid naar 1.550 leden. Een grote wens is er nog wel. Hans Holsbeek daarover:  ‘Naast alle visvijvertjes die we nu in pacht hebben, zouden we naar de toekomst toe graag willen beschikken over een eigen visvijver, die we naar eigen inzicht kunnen laten graven en inrichten. Een echt hoofdveld zeg maar.’
 
De wedstrijden die de OHV dit jaar houdt aan de Stakenbeek zijn:
Junioren:
 
27 mei 8:30 – 11:30 uur.
22 september 8:30 – 11:30 uur.
 
Deelname aan deze wedstrijden is voor jeugdleden tot en met 17 jaar in het bezit van de (jeugd) VisPas OHV .
Aanmelden voor de wedstrijd uiterlijk een half uur voor aanvang. Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door: 2Carp-Products, B. Richi. 
 
Senioren:
 
13 mei, 19 mei, 10 juni, 23 juni, 16 september, 23 september.
Loten en prijsuitreiking is in het clubgebouw van de OHV. Aanwezig om 7.00 uur. Loting 7:15 uur. Vissen van 9.00 tot 13.00 uur.