Zoek
Zoek

Basisschool de Leemstee is gezond

De Leemstee heeft het vignet ´Gezonde School´ behaald op het themagebied ´Bewegen en Sport´. Samen met wethouder Rob Christenhusz van o.a. Onderwijsbeleid, Sport en Volksgezondheid hebben de leerlingen het bordje officieel en op sportieve wijze onthuld en opgehangen bij de ingang van de school.
Het vignet is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Met het vignet mag de school zich gedurende drie jaar Gezonde School noemen en laat het zien dat het voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.
Zo wordt voldaan aan de wettelijke uren bewegingsonderwijs en gewerkt volgens een vakwerkplan.
De Leemstee heeft met adjunct-directeur Jeroen Bolster een gedreven vakleerkracht bewegingsonderwijs in huis. Er wordt gewerkt met uitsluitend gediplomeerde leerkrachten, die de kwaliteit van de lessen door alle leerjaren heen kunnen waarborgen.
Daarnaast is het bewegingsaanbod zeer gevarieerd. De leerlingen nemen deel aan sportdagen, de sponsorloop op Koningsdag en sporttoernooien, zoals het streetsoccer en bikecircuit in Oldenzaal. Ook andere buitenschoolse evenementen zoals de halve marathon Oldenzaal worden actief gestimuleerd. Daarnaast zijn er met medewerking van Boescoolfit, Impuls (streetdance), de tennisvereniging, de sportschool van Jaap’s Gym diverse vormen van sportstimuleringen. Voor volgend schooljaar staat bijvoorbeeld deelname aan een pilot schoolzwemmen voor de bovenbouw geagendeerd.