Zoek
Zoek

Wat vind jij van de Schapendijk?

Sneller dan verwacht heeft het wegenbouwbedrijf Lansink verkeersremmende maatregelen aangebracht op de Schapendijk. Daarmee moet een einde komen aan hardrijders en snelheidsovertreders.
Plateaus, drempels en nog eens één richting verkeer in de Uiverstraat. Sommige wijkbewoners vinden het allemaal wel erg veel en er zijn er ook die bijvoorbeeld de heringerichte kruising van de Schapendijk, JH Nieuwenhuisstraat en Burgemeester Wallerstraat ineens veel gevaarlijker vinden dan voorheen. Het grote kruisingsvlak zou gemotoriseerd verkeer juist uitnodigen sneller te rijden. Wat vind jij? Hallo Berghuizen verneemt graag je mening.
Mail je reactie aan info@halloberghuizen.nl of reageer op onze Facebookpagina www.facebook.com/halloberghuizen.